Vd träff 2023
Region Norra 20–21 september
Region Mellan 27–28 september
Region Södra 8–9 november
Region Östra 22–23 november
1 deltagare
- +
= 5 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 30 augusti
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande

De regionala vd-träffarna är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan medlemsbolagens vd:ar och Sveriges Allmännytta. Varje år genomförs sex regionala träffar runtom i Sverige. Årets träffar kommer bjuda på bland annat en genomgång av en ny studie av Bo Bengtsson och Martin Grander om bostadsfrågan som politik och intressekamp. Vi kommer också få en presentation av det svenska ekonomiska läget med fokus på hyres- och bostadsmarknaden, samt en lite mer ingående inblick i ekonomin i medlemsbolagen. Sveriges Allmännyttas energiexpert kommer också besöka träffarna vilket ger möjlighet att diskutera vinterns energikris och utbyta erfarenheter och lösningar med varandra.

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27–28 september - Region Mellan
Clarion Collection Hotel Plaza, Västra Torggatan 2
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 30 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Sveriges Allmännytta har reserverat rum på Clarion Collection Hotel Plaza. Deltagaren ansvarar själv för bokning och betalning av login. Rummen är bokningsbara fram till 28 augusti och bokas därefter på förfrågan. Bokningskod och kontaktuppgifter skickas ut i bekräftelsen i samband med anmälan.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, middag och dokumentation.

Föreläsare

placeholder+image
Daniel Bergvall
Ekonom, expert Norden, eurozonen och offentliga finanser, SEB
Daniel arbetar med ekonomisk analys på SEB, främst med fokus på euroområdet och Sverige. Daniel är nationalekonom och har bred erfarenhet från analysarbete inom makroekonomi och offentliga finanser från svenska Finansdepartementet och OECD i Paris.
placeholder+image
Bo Bengtsson
Seniorprofessor i statsvetenskap, Uppsala Universitet
Bo är professor i statsvetenskap, och forskar om bostads-och hyrespolitik i politiskt, teoretiskt, historiskt och jämförande perspektiv
placeholder+image
Thorbjörn Nilsen
Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
Arbetar på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik.
placeholder+image
Anders Nordstrand
vd, Sveriges Allmännytta
VD sedan 2016. Lång erfarenhet inom allmännyttan. Tidigare VD på Bostads AB Mimer och på Micasa Fastigheter.
placeholder+image
Magnus Ulaner
Klimat- och energiexpert, Sveriges Allmännytta
Fd. Miljöchef på HSB Riksförbund. Magister i "Environmental science, Communication and Decision making"
placeholder+image
Maria Norbell
Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
Maria är ekonom och arbetar med hyresfrågor. Hon har tidigare jobbat på Telge Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm.
Skriv ut programmet
Vd träff 2023
Dag 1 – 27 september
12:00
Lunch
12:45
Inledning

Anders Nordstrand hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får också möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Ekonomi med fokus på hyres- och bostadsmarknaden

En ekonomisk uppdatering gällande det nuvarande ekonomiska läget med fokus på bostads- och hyresmarknaden.

Daniel Bergvall, Ekonom, expert Norden, eurozonen och offentliga finanser, SEB
14:00
Paus
14:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

Bo Bengtsson, Seniorprofessor i statsvetenskap, Uppsala Universitet
15:15
Kaffe
15:45
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- & energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:45
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrand berättar om de aktuella områden och frågor som Sveriges Allmännytta arbetar med just nu.

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta
17:30
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 28 september
09:00
Energi och miljö

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt har vi ett klimat i snabb förändring och redan på tidigt 2030-tal riskerar vi att nå 1,5 graders global uppvärmning, en biofysisk smärtgräns.

I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor?

Magnus Ulaner, Klimat- och energiexpert, Sveriges Allmännytta
10:30
Kaffe
12:15
Lunch
Eftermiddagens program publiceras närmare träffen
Dag 1 – 27 september
12:00
Lunch
12:45
Inledning

Anders Nordstrand hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får också möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Ekonomi med fokus på hyres- och bostadsmarknaden

En ekonomisk uppdatering gällande det nuvarande ekonomiska läget med fokus på bostads- och hyresmarknaden.

Daniel Bergvall, Ekonom, expert Norden, eurozonen och offentliga finanser, SEB
14:00
Paus
14:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

Bo Bengtsson, Seniorprofessor i statsvetenskap, Uppsala Universitet
15:15
Kaffe
15:45
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- & energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:45
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrand berättar om de aktuella områden och frågor som Sveriges Allmännytta arbetar med just nu.

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta
17:30
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 28 september
09:00
Energi och miljö

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt har vi ett klimat i snabb förändring och redan på tidigt 2030-tal riskerar vi att nå 1,5 graders global uppvärmning, en biofysisk smärtgräns.

I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor?

Magnus Ulaner, Klimat- och energiexpert, Sveriges Allmännytta
10:30
Kaffe
12:15
Lunch
Eftermiddagens program publiceras närmare träffen

Rekommenderade hotell

Clarion Collection Hotel Plaza

Sveriges Allmännytta har reserverat rum på Clarion Collection Hotel Plaza. Deltagaren ansvarar själv för bokning och betalning av login. Bokningskod och kontaktuppgifter skickas ut i bekräftelsen i samband med anmälan.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Nätverksträff Fastighetschefer

Ett forum för mellanchefer inom Fastighetsförvaltning. Vi delar nya och gamla problemställningar med varandra. Strategiska frågor inom olika ämnen utvecklas. Det vimlar nu av styrelseutbildningar...