Vd träff 2023
Region Norra 20–21 september
Region Mellan 27–28 september
Region Södra 8–9 november
Region Östra 22–23 november
1 deltagare
- +
= 5 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 25 oktober
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande

De regionala vd-träffarna är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan medlemsbolagens vd:ar och Sveriges Allmännytta. Varje år genomförs sex regionala träffar runtom i Sverige. Årets träffar kommer bjuda på bland annat en genomgång av en ny studie av Bo Bengtsson och Martin Grander om bostadsfrågan som politik och intressekamp. Vi kommer också få en presentation av det svenska ekonomiska läget med fokus på hyres- och bostadsmarknaden, samt en lite mer ingående inblick i ekonomin i medlemsbolagen. Sveriges Allmännyttas energiexpert kommer också besöka träffarna vilket ger möjlighet att diskutera vinterns energikris och utbyta erfarenheter och lösningar med varandra.

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
22–23 november - Region Östra
Krusenberg Herrgård, Krusenberg 436
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 25 oktober
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Sveriges Allmännytta har bokat rum på Krusenberg Herrgård. I din anmälan uppger du om du önskar boka logi. Kostnaden på 1480 kr exklusive moms och inklusive frukost betalas av deltagaren vid utcheckning. Rummen är bokningsbara fram till den 25 september och bokas sedan på förfrågan.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Skriv ut programmet
Vd träff 2023
Dag 1 – 22 november
12:00
Lunch
12:45
Inledning

Anders Nordstrand hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får också möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Ekonomi med fokus på hyres- och bostadsmarknaden

En ekonomisk uppdatering gällande det nuvarande ekonomiska läget med fokus på bostads- och hyresmarknaden.

14:00
Paus
14:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

15:15
Kaffe
15:45
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- & energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

16:45
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrand berättar om de aktuella områden och frågor som Sveriges Allmännytta arbetar med just nu.

17:30
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 23 november
09:00
Energi och miljö

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt har vi ett klimat i snabb förändring och redan på tidigt 2030-tal riskerar vi att nå 1,5 graders global uppvärmning, en biofysisk smärtgräns.

I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor?

10:30
Kaffe
11:00
Hyresförhandlingarna 2023
12:15
Lunch
13:00
Transport till kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Transporten sker på egen hand. De som inte har egen bil samåker med de andra.

13:45
Besök på kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Kretsloppsanläggningen domineras av två byggnader: biogasanläggningen, som stod färdig hösten 2018 och kraftvärmeanläggningen, som togs i drift i januari 2020. Båda ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells sedan länge etablerade återvinnings- och behandlingsanläggning.

I biogasanläggningen rötas matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost.

I kraftvärmeanläggningen återvinner vi energi ur avfall genom förbränning, för att producera lokal el och fjärrvärme. Vid förbränning bildas mycket energiaskor. Bottenaskan matar vi ut via ett torrt utmatningssystem till vår granne Ragn-Sells. Fördelen med det är att nästan all metall som blir kvar efter förbränningen, kan utvinnas och återanvändas. Detta betyder god resurshushållning och mindre som läggs på soptipp.

Besöket börjar med en presentation av anläggningen och följs sedan av en rundvandring. Besöket avslutas med en frågestund tillsammans med en representant från EON.

16:00
Avslut
Dag 1 – 22 november
12:00
Lunch
12:45
Inledning

Anders Nordstrand hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får också möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Ekonomi med fokus på hyres- och bostadsmarknaden

En ekonomisk uppdatering gällande det nuvarande ekonomiska läget med fokus på bostads- och hyresmarknaden.

14:00
Paus
14:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

15:15
Kaffe
15:45
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- & energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

16:45
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrand berättar om de aktuella områden och frågor som Sveriges Allmännytta arbetar med just nu.

17:30
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 23 november
09:00
Energi och miljö

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt har vi ett klimat i snabb förändring och redan på tidigt 2030-tal riskerar vi att nå 1,5 graders global uppvärmning, en biofysisk smärtgräns.

I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor?

10:30
Kaffe
11:00
Hyresförhandlingarna 2023
12:15
Lunch
13:00
Transport till kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Transporten sker på egen hand. De som inte har egen bil samåker med de andra.

13:45
Besök på kretsloppsanläggningen i Högbytorp

Kretsloppsanläggningen domineras av två byggnader: biogasanläggningen, som stod färdig hösten 2018 och kraftvärmeanläggningen, som togs i drift i januari 2020. Båda ligger i direkt anslutning till Ragn-Sells sedan länge etablerade återvinnings- och behandlingsanläggning.

I biogasanläggningen rötas matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost.

I kraftvärmeanläggningen återvinner vi energi ur avfall genom förbränning, för att producera lokal el och fjärrvärme. Vid förbränning bildas mycket energiaskor. Bottenaskan matar vi ut via ett torrt utmatningssystem till vår granne Ragn-Sells. Fördelen med det är att nästan all metall som blir kvar efter förbränningen, kan utvinnas och återanvändas. Detta betyder god resurshushållning och mindre som läggs på soptipp.

Besöket börjar med en presentation av anläggningen och följs sedan av en rundvandring. Besöket avslutas med en frågestund tillsammans med en representant från EON.

16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Krusenberg Herrgård

Sveriges Allmännytta har bokat rum på Krusenberg Herrgård. I din anmälan uppger du om du önskar boka logi. Kostnaden på 1480 kr exklusive moms och inklusive frukost betalas av deltagaren vid utcheckning. Rummen är bokningsbara fram till den 25 september och bokas därefter på förfrågan.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar