Vd träff 2023
Region Mellan/Karlstad 27–28 september
Region Södra/Lund 8–9 november
Region Östra/Uppsala 22–23 november
1 deltagare
- +
= 5 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 11 oktober
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande

De regionala vd-träffarna är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan medlemsbolagens vd:ar och Sveriges Allmännytta. Varje år genomförs sex regionala träffar runtom i Sverige. Årets träffar kommer bjuda på bland annat en genomgång av en ny studie av Bo Bengtsson och Martin Grander om bostadsfrågan som politik och intressekamp. Vi kommer också få en presentation av det svenska ekonomiska läget med fokus på hyres- och bostadsmarknaden, samt en lite mer ingående inblick i ekonomin i medlemsbolagen. Sveriges Allmännyttas energiexpert kommer också besöka träffarna vilket ger möjlighet att diskutera vinterns energikris och utbyta erfarenheter och lösningar med varandra.

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
8–9 november - Region Södra/Lund
The Norrmans på Häckeberga Slott, Häckeberga slott
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 11 oktober
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Sveriges Allmännytta har bokat rum på Häckeberga slott. I din anmälan uppger du om du önskar boka logi. Kostnaden på 1917 kr exklusive moms och inklusive frukost faktureras deltagaren. Rummen är bokningsbara fram till den 5 oktober och bokas sedan på förfrågan.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, middag och dokumentation.

Föreläsare

placeholder+image
Susanne Spector
Chefsanlytiker, Nordea
Susanne Spector är chefsanlytiker på Nordea med fokus på svensk ekonomi.
placeholder+image
Martin Grander
Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
Bitr. lektor i urbana studier vid MU. Forskar om bostadsförsörjning med fokus på boendets betydelse för jämlika levnadsvillkor.
placeholder+image
Elin Nordmark
Expert Fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
Civilekonom som arbetar med medlemsföretagens ekonomifrågor samt den ekonomiska statistiken. Har lång erfarenhet av fastighetsbranschen
placeholder+image
Anders Nordstrand
Vd, Sveriges Allmännytta
VD sedan 2016. Lång erfarenhet inom allmännyttan. Tidigare VD på Bostads AB Mimer och på Micasa Fastigheter.
placeholder+image
Björn Berggren
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
Björn arbetar med bl.a. Nils Holgersson, Prisdialogen och Sveby samt stöttar medlemsföretagen och bedriver aktivt påverkansarbete.
placeholder+image
Maria Norbell
Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
Maria är ekonom och arbetar med hyresfrågor. Hon har tidigare jobbat på Telge Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm.
placeholder+image
Dennis Westerberg
Föreläsare inom AI
Dennis är en av landets mest anlitade föreläsare inom AI-området just nu.
Skriv ut programmet
Vd träff 2023
Dag 1 – 8 november
12:00
Lunch
12:45
Inledning

Anders Nordstrand hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får också möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Ekonomi med fokus på hyres- och bostadsmarknaden

En ekonomisk uppdatering gällande det nuvarande ekonomiska läget med fokus på bostads- och hyresmarknaden.

Susanne Spector, Chefsanlytiker, Nordea
14:00
Paus
14:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

Martin Grander, Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
15:15
Kaffe
15:45
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- & energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

Elin Nordmark, Expert Fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:45
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrand berättar om de aktuella områden och frågor som Sveriges Allmännytta arbetar med just nu.

Anders Nordstrand, Vd, Sveriges Allmännytta
17:30
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 9 november
09:00
Energi och miljö

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt har vi ett klimat i snabb förändring och redan på tidigt 2030-tal riskerar vi att nå 1,5 graders global uppvärmning, en biofysisk smärtgräns.

I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor?

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
10:30
Kaffe
12:15
Lunch
13:00
ChatGPT: Världens bästa tjänst med världens sämsta namn.

Dennis Westerberg, AI-strateg och utbildare, ger en inspirerande föreläsning om sk. ”generativ AI”
och bryter ner IT-jargongen till något som alla kan förstå. Syftet med föreläsningen är att skapa en
”nyfikenhetskultur” kring en teknik som just nu revolutionerar våra liv.

1. Hur kommer AI att påverka våra arbetsplatser framöver?
2. Vilka enorma fördelar kan ChatGPT och liknande tjänster erbjuda verksamheten redan idag?
3. Är organisationen redo att möta den AI-drivna framtidens möjligheter?

Passet inkluderar kaffepaus.

Dennis Westerberg, Föreläsare inom AI
15:00
Uppstart av nya nätverk

Deltagarna delas upp i grupper som kommer utgöra de nya nätverken. Medlemmarna i Skånehem delar upp sig mellan grupperna och hjälper till att få igång diskussionerna och lägga upp en plan för respektive nätverk. Passet inkluderar kaffepaus och arbetet sker under lediga former i den vackra omgivningen. Varför inte ta en walk and talk i den vackra bokskogen?

16:00
Avslut
Dag 1 – 8 november
12:00
Lunch
12:45
Inledning

Anders Nordstrand hälsar välkommen och går igenom programmet för dagarna. Deltagarna får också möjlighet att presentera sig för varandra.

13:00
Ekonomi med fokus på hyres- och bostadsmarknaden

En ekonomisk uppdatering gällande det nuvarande ekonomiska läget med fokus på bostads- och hyresmarknaden.

Susanne Spector, Chefsanlytiker, Nordea
14:00
Paus
14:15
Bostadsfrågan som politik och intressekamp - en nyutkommen bok om bostadspolitiken

Författarna presenterar under föreläsningen delar av den nyligen utgivna boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp. I boken analyseras svensk bostadspolitik i dag och över tid. Bokens utgångspunkt är att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig policy och politik utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer, vilket inte minst gäller inom hyressektorn. Boken belyser bostadsfrågan brett, men under föreläsningen fokuserar författarna särskilt på hyresrätten och allmännyttans roll i svensk bostadsförsörjning.

Martin Grander, Biträdande lektor och bostadsforskare, Malmö Universitet
15:15
Kaffe
15:45
Medlemmarnas ekonomi

Hur utvecklas bygg- & energipriser, räntor och andra omvärldsfaktorer, och vilka blir konsekvenserna i medlemsföretagens resultat- och balansräkningar?

Elin Nordmark, Expert Fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:45
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Anders Nordstrand berättar om de aktuella områden och frågor som Sveriges Allmännytta arbetar med just nu.

Anders Nordstrand, Vd, Sveriges Allmännytta
17:30
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 9 november
09:00
Energi och miljö

Europa befinner sig i en energikris. Detta har påverkat de svenska el- och fjärrvärmepriserna. Samtidigt har vi ett klimat i snabb förändring och redan på tidigt 2030-tal riskerar vi att nå 1,5 graders global uppvärmning, en biofysisk smärtgräns.

I en föränderlig värld – hur kan allmännyttiga bostadsföretag hantera dessa frågor?

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
10:30
Kaffe
12:15
Lunch
13:00
ChatGPT: Världens bästa tjänst med världens sämsta namn.

Dennis Westerberg, AI-strateg och utbildare, ger en inspirerande föreläsning om sk. ”generativ AI”
och bryter ner IT-jargongen till något som alla kan förstå. Syftet med föreläsningen är att skapa en
”nyfikenhetskultur” kring en teknik som just nu revolutionerar våra liv.

1. Hur kommer AI att påverka våra arbetsplatser framöver?
2. Vilka enorma fördelar kan ChatGPT och liknande tjänster erbjuda verksamheten redan idag?
3. Är organisationen redo att möta den AI-drivna framtidens möjligheter?

Passet inkluderar kaffepaus.

Dennis Westerberg, Föreläsare inom AI
15:00
Uppstart av nya nätverk

Deltagarna delas upp i grupper som kommer utgöra de nya nätverken. Medlemmarna i Skånehem delar upp sig mellan grupperna och hjälper till att få igång diskussionerna och lägga upp en plan för respektive nätverk. Passet inkluderar kaffepaus och arbetet sker under lediga former i den vackra omgivningen. Varför inte ta en walk and talk i den vackra bokskogen?

16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

The Normans på Häckeberga Slott

Sveriges Allmännytta har bokat rum på Häckeberga slott. I din anmälan uppger du om du önskar boka logi. Kostnaden på 1917 kr exklusive moms och inklusive frukost faktureras deltagaren. Rummen är bokningsbara fram till den 5 oktober och bokas därefter på förfrågan.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Nätverksträff Fastighetschefer

Ett forum för mellanchefer inom Fastighetsförvaltning. Vi delar nya och gamla problemställningar med varandra. Strategiska frågor inom olika ämnen utvecklas. Hållbarhetsinformation ska finnas med i å...