Parkerings- och Mobilitetsenkäten
Digitalt 2 oktober
1 deltagare
- +
= 2 000 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 28 september
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Öka intäkter, skära kostnader och samtidigt erbjuda attraktiva mobilitetstjänster

Tomma parkeringsplatser som utgör kostnader eller smarta bilpooler som ökar kundnöjdheten och dessutom minskar vår klimatpåverkan? Valet kan tyckas vara enkelt, men första steget är att samla in data.

Under våren och sommaren har de företag som är med i Klimatinitiativet bjudits in till en enkät kring Parkerings- och Mobilitetsfrågor. Detta är första tillfället för återkoppling och genomgång av data kring svaren som har kommit in. Mobilitetstjänster är hyresgästernas största utsläppskälla och därför viktigt för oss att angripa inom Klimatinitiativet. På workshopen kommer KTH att redovisa och presentera initiala analyser och sedan går vi vidare kring hur vi kan använda denna data nu och framöver. Tid kommer ägnas åt erfarenhetsutbyte och diskussioner så vi kan dra lärdomar av den insamlade datan och av varandra.

Workshopen är till för alla, oavsett om man har besvarat enkäten eller inte. Har man inte börjat samla in data än är det ett utmärkt tillfälle att få inspiration och lära sig. Det kan vara svårt att börja och många vet inte hur man ska gå tillväga – i denna workshop visar vi hur. Vi kommer att gå igenom en första guideline kring hur man samlar in och sparar datan i sitt fastighetssystem, så att startsträckan inte känns lika lång.

Anmäl er till workshopen som ett första steg mot er Mobilitetsstrategi och mer datadrivna beslut!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
2 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 000 kronor för medlem
Workshopen börjar 09.00 och avslutas 11.15
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår en livesänd workshop

Medverkande

Carl Ståhle
Carl jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Liridona Sopjani
Liridona är researcher med fokus på cirkulära affärsmodeller, design thinking och hållbara systemtjänster baserat på kollaborativa metoder.
Jakob Hammarbäck
Jakob är affärsutvecklare på mobilitetsbolaget MoveAbout och tidigare trafikutredare på Trafikutredningsbyrån.
Skriv ut programmet
Parkerings- och Mobilitetsenkäten
Dag 1 – 2 oktober
09:15
Redovisning av data – lärdomar, förvånande fakta och avsaknad av data
09:45
Pausdiskussion i grupper med kaffe
10:00
Varför ska jag spara data? – Vad kan vi som bolag vinna på att ha koll på siffrorna?
10:25
Paus
10:30
Workshops med scenarier och frågeställningar
11:15
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson är utbildningsadministratör för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Radon i inomhusluften

Utbildning Miljö
Den här utbildningen ger dig kunskap om radon, ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som finns i vår inomhusmiljö.Radonfrågor aktualiseras i och med att ett nytt EU strålskyddsdirektiv ställer...