Projektet i korthet

Inblandade bolag

Kommunfastigheter i Eskilstuna AB, Eskilstuna Folkhögskola och Ung Fritid.

Publicerat i januari 2016

 

En vilja att ta hand om cyklar och vår framtid

Det började med att Eskilstuna Kommunfastigheter ville hitta sätt att närma sig ungdomar med syfte att uppmuntra till ett mer hållbart beteende. Samtidigt hade företaget problem med cyklar som lämnades kvar i cykelrum när hyresgäster flyttade. Frågan dök upp om det fanns något sätt att kombinera detta. Skulle det gå att få ungdomar aktiverade och miljömedvetna, och samtidigt ge mer eller mindre fungerande cyklar nytt liv?

Projektet tar form

Kommunfastigheter kontaktade Eskilstuna Folkhögskola, som har en utbildning i Recycling Design, och Ung Fritid som driver fritidsgården i Lagersberg. Tillsammans formulerade de en projektplan. En tidigare elev på Folkhögskolan anställdes som ledare och fick i uppdrag att sätta igång att bearbeta ungdomar på fritidsgården. Uppdraget var att få dem att komma till verkstaden för att testa att sätta ihop nya cyklar av gamla eller använda delar till sin egen cykel.  De skulle också utbildas i hållbarhet.

– Det fanns också en förhoppning om att boende skulle få möjlighet att träffas och lära känna varandra. Vi hoppades att det skulle föra med sig en ökad trygghet i området enligt tesen ”man är inte rädd för dem man lär känna och hejar på”, säger Charlotte H Kindmark, Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Först ingenting och sedan gick proppen ur

En enkel lokal iordningställdes, kvarglömda cyklar samlades in och levererades till lokalen.  Sedan följde en tid av förankring hos ungdomarna.

– Det var svårt att få några att intressera sig för cykelverkstaden och projektet var nära att gå i stöpet. Men så kom tre grabbar, sedan kom några till och så ytterligare några till. Det var som om proppen gick ur, berättar Charlotte H Kindmark.

Projektet uppmärksammades, bland annat i ett lokalt reportage i en stadsdelstidning, och fler började besöka ReCyklaVerkstaden. Intresset blev så stort att ledaren inte hann med att hjälpa alla. Besökarna fick i stället hjälpa varandra med att laga cyklar, barnvagnar och lite av varje.

Vidareutveckling och positiva effekter

I dag är det en härlig blandning av personer i alla åldrar, män som kvinnor och med olika etniska bakgrunder som kommer till lokalen. Sedan starten 2014 har projektet vidareutvecklats. En hyresgäst har anställts som kompletterande ledare, en kompressor har köpts in då många kommer till verkstaden för att pumpa sina cyklar och låneavtal har börjat tecknats. De färdiga cyklarna målas i en illgrön färg. Det ska vara tydligt att cyklarna kommer från ReCyklaVerkstaden.

Lokalen är öppen två kvällar i veckan under cykelsäsongen och har i genomsnitt cirka 40 besökare per kväll. På vintern är lokalen öppen en dag i veckan.  Kommunfastigheter står för lokal, cyklar, material och en ledarens tid. Ung Fritid bekostar den andra ledaren. De ser stor nytta av att så många av deras ungdomar och familjer umgås kring något så konkret som ReCykelVerkstaden. Antalet cykelstölder har minskat i området och verkstaden har troligen bidragit till det.

Alla inblandade är nöjda med projektet som gett många positiva effekter när det gäller integration, språkträning, grannsamverkan och trygghet. Det har också skapat tillfällen för diskussioner om en hållbar framtid.

Vad gäller för att kunna ta hand om kvarlämnade cyklar?

Meddela hyresgästerna i god tid om att cykelrensning kommer att ske. Vanliga sätt att kommunicera på är att sätta upp trapphusinformation och att lappa cyklarna. Cyklar som lämnats kvar i cykelrum lämnas sedan in till polisen.  Där kontrolleras om de finns anmälda som stulna. Om ingen ger sig till känna eller den ursprunglige ägaren inte hämtar cykeln inom tre månader får de hämtas av den som lämnat in cyklarna. De måste hämtas inom en månad.