Projektet i korthet

Inblandade bolag

Karlstads Bostads AB, Karlstads kommun

Kontakt

Karlstads Bostads AB
054-540 76 00
www.kbab.se

Publicerat i maj 2017

 

Medarbetarna med sådana blandtjänster ägnar 50–70 procent av sin arbetstid åt städning. Resten av tiden ordnar de aktiviteter och hjälper hyresgästerna med småtjänster.

Aktiviteterna kan till exempel vara pyssel, film, korvgrillning eller trolleri för barn under skolloven, ofta i aktivitetslokalen eller ute på gården. Eller bokcirklar, bingo, sittgympa, gemensam frukost, stavgång, julmarknad, körsång och mycket annat. Inriktningen beror till viss del på om hyresgästerna bor i ett så kallat plusboende (som är för alla åldrar) eller trygghetsboende (där hälften av lägenheterna riktas till personer över 65 år).

– Den andra hälften är vanliga lägenheter, för vi har sett att det är bra med den här blandningen av äldre och yngre i samma område, säger Barbro Nilsson.

Började för 15 år sen

Trygghetsboendena började bostadsbolaget med för snart 15 år sedan. Tanken var att hjälpa äldre hyresgäster fram till dess de behöver hemtjänst och förhoppningsvis även förlänga den perioden.

– Det kan till exempel handla om att få hjälp att bära ner tvättkorgen till tvättstugan, så att hyresgästen sedan kan tvätta själv, och att man håller igång personer längre genom social gemenskap och aktiviteter i närområdet, berättar Barbro Nilsson.

Städar halva tiden

Idén slog väl ut – och en stor anledning var just att trygghetsvärdarna även städade under halva sin arbetstid.

– Vi märkte att vi mötte hyresgäster på ett så bra sätt när vi var ute i våra trapphus, eftersom vi kom så nära dem. Det blev lätt att prata, knacka på en dörr och göra små besök. Och om man körde lite extra med moppen i väggen så kunde hyresgästerna höra att man var i närheten, så att de kunde komma ut och prata.

En del kommunanställda

Numera är drygt 1 000 av bostadsbolagets 7 400 lägenheter trygghetsboenden. Sammanlagt arbetar sju trygghetsvärdar i de tre områdena. Tre av värdarna är dock anställda av kommunens vård- och omsorgsförvaltning, som även bidrar till hyran för aktivitetslokalerna och andra kostnader. De kommunanställda trygghetsvärdarna städar något mindre än KBABs värdar, men har samma arbetsuppgifter i övrigt.

I fyra andra bostadsområden, med totalt 3 700 lägenheter, finns inalles nio plusbovärdar. Även de ordnar aktiviteter och gör småtjänster, men städar något mer – 70 procent av sin arbetstid. De tjänsterna finansieras helt av bostadsbolaget, utan stöd från kommunen.

Hyrespåslag för tjänster

Plusbo- och trygghetsvärdarna erbjuder också tjänster till hyresgästerna, som att hänga upp gardiner, handla, följa med till läkare, skriva ett myndighetsbrev och byta glödlampor. De som bor i trygghetsboendena får ett hyrespåslag med 25 kronor i månaden, lika för alla och oavsett hur ofta de får hjälp. Hyresgästerna i plusboendena betalar inte något extra för den möjligheten.

Läs mer
Ett reportage om trygghets- och plusbovärdarna finns i Sveriges Allmännyttas medlemstidning Allmännyttan.