Projektet i korthet

Inblandade bolag

Krokomsbostäder, Migrationsverket, Krokoms kommun

Publicerat i mars 2017

 

Krokoms kommun är bra på integration, enligt statistiken. Siffrorna visar att 63 procent av de nyanlända kommit i arbete efter etableringstiden på två år, vilket är bland de bästa kommunresultaten i Sverige. En anledning är kanske att kommunen lagt ner mycket arbete på att informera de befintliga invånarna och skapa en dialog kring integration. Det övergripande målet är att kommunen inte bara ska bli en tillfällig vistelseort utan att de nyanlända ska välja att bo kvar permanent.

Krokomsbostäder upplåter idag 40 av beståndets 1100 lägenheter till Migrationsverket för asylboende. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 iordningställde man ytterligare 100 evakueringsplatser för asylsökande. Inom kort kommer Migrationsverket även att erbjudas åtta nya lägenheter i ombyggda lokaler. Krokomsbostäder kommer också att nyproducera ett sextiotal lägenheter med inflyttning 2017/2018. Sex av dessa ska upplåtas åt Migrationsverket för asylboende.

Var femte lägenhet som sägs upp hos Krokomsbostäder erbjuds till integrationsenheten. Så fort hyresgästen är inskriven hos arbetsförmedlingen övergår kontraktet i ett förstahandskontrakt.

Bostad och arbete är de två viktigaste förutsättningarna för integration. Krokomsbostäder tar ofta emot praktikanter, alltifrån praoelever, till personer som arbetstränar eller behöver språkpraktik. Av de 38 anställda har tre kommit som nyanlända till Sverige.

Läs mer: Reportage om Krokombostäder i Allmännyttan 3/2017. Länk