Projektet i korthet

Inblandade bolag

MKB Fastighets AB

Publicerat i februari 2016

Förebildsprojekt för ständiga förbättringar

MKB Fastighets AB arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Sedan 2010 drivs arbetet framåt med hjälp av ett antal Förebildsprojekt där olika kompetenser inom bolaget utbyter erfarenhet för att bli mer effektiva och skapa kundnytta. Ett av de första förebildsprojekten handlade om städning och resultatet blev en övergång till att använda bioteknologiska rengöringsmedel.

Bakterier gör jobbet

Bytet till nedbrytningsbara städprodukter har flera fördelar. Produkterna är PH-neutrala och parfymfria vilket är mer skonsamt för såväl material som människor samt miljön. Produkterna baseras i huvudsak på biotekniska komponenter såsom goda bacillus- och lactobacillusbakterier som är biologiskt lätt nedbrytbara.

– Att värna miljön och lokalvårdarnas hälsa är inte förknippat med någon merkostnad. Genom hög koncentration och låg dosering blir städningen inte dyrare utan kan rent av bli billigare, säger Magnus Röman, husvärd i Nydala och utvecklare av MKBs städning.

MKB Fastighets AB har varken under eller efter införandet av bioteknisk städning fått ett enda klagomål kopplat till förändringen.

Rengöringen fortsätter efter städning

De använder idag fyra städprodukter och de är bra på olika saker. En produkt tar effektivt bort dålig lukt. En annan produkt används för städning av golv och där upplever städpersonalen att det går lättare att moppa golven, tack vare minskad friktion.

– En stor vinst med produkterna är att efter städningen vaknar bakterierna och fortsätter rengöringen flera timmar efteråt. Det gör att ytor som i vanliga fall är svåra att manuellt bearbeta blir extra rena och ytorna ljusnar. Vi får ”mer städning” för pengarna, säger Magnus Röman.

Även den den positiva miljöeffekten är uppenbar; hela 98 procent av städprodukterna är biologiskt nedbrytbara, att jämföras med cirka 40 procent för en konventionell städprodukt.

 

Fakta om Bioteknik

Bioteknik är att använda mikroorganismer, exempelvis bakterier, mikrosvampar och mögel, för att skapa något som vi människor kan ha nytta av. En mikroorganism är osynlig för ögat. Exempel på daglig användning av bioteknik är när vi dricker, exempelvis yoghurt, lättöl eller äter en smörgås. Bioteknologiska processer har använts i tusentals år vid framställning av exempelvis bröd, öl och vin. Bioteknik används även i läkemedel et cetera.