Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostads AB Poseidon

Kontakt
Terese Svensson, kretsloppscontroller
Poseidon
Tel: 031-332 10 00

Publicerat i januari 2018.

Inför kampanjen mejlade Poseidon ut ”5 snabba frågor om dina sopor” för att ta reda på hur de bäst kunde hjälpa sina hyresgäster att sortera. Frågorna gick att svara på via bolagets webbplats. Och svaren bara rasslade in.

– När vi fick 4 000 svar på 3 dagar då förstod vi att sopor är något som verkligen engagerar. Men vi blev lite förvånade över fritextsvaren. Många undrade över det praktiska ”var är min insamlingsplats, var kan jag hämta matavfallspåsar?”. Vi trodde nog att fler skulle svara att det är så krångligt eller kladdigt, berättar Terese Svensson.

Var, hur och varför?

Under introduktionsmånaden oktober fanns det därför tydlig information i trapphus, miljörum och på Poseidons webbplats om VAR, HUR och VARFÖR det är bra att sortera sina matrester. En kommunikationsinsats som fungerade som en peppande uppvärmning.

Poseidon delade in sitt bestånd i 74 områdeslag med cirka 400 hushåll i varje och från 1 november 2017 fram till 1 maj 2018 tävlas det nu om vilket lag som ökar sin insamling mest.

Målet är att skapa goda sopsorteringsvanor och att öka andelen insamlat matavfall med 10 procentenheter, eller ännu bättre, nå 50 procent sorterat matavfall, vilket är Göteborgs mål för 2020.

Snart halvvägs

Kampanjen fick en rivstart, den första månaden ökade matavfallsinsamlingen i 7 av 8 distrikt. Flera lag i toppen överträffade målet med en 50-procentig utsortering. Efter två månader hade hela bolaget, med 27 000 hushåll, ökat sin matavfallsinsamling med fem procent.

Att ivern sedan stagnerat något på vissa håll ser Terese Svensson som en signal att ligga i ännu mer, sporra och återkoppla månadsresultat. Det görs både i trapphus och på Mina Sidor på webben.

– Att resultaten skiftar en del från månad till månad visar verkligen att det spelar roll att alla drar sitt strå till stacken och det är också viktigt att kommunicera, säger hon.

”Ge rätt förutsättningar internt”

Det som bidragit mest till att kampanjen flyter på så bra är dels att Poseidon jobbat strukturerat med att förankra projektet internt och dels att de tagit fram ett informationspaket med instruktioner till sina förvaltningsområden.

– Jag åkte först ut och träffade våra åtta kretsloppsansvariga i distrikten och sen har person efter person blivit delaktig. Det gäller att paketera allting enkelt och tydligt, att ge rätt förutsättningar, säger Terese Svensson.

Är du nyfiken på hur det gick i tävlingen eller vill veta mer om kampanjen? All info hittar du på Poseidons webbplats.