Projektet i korthet

Inblandade bolag

Skövdebostäder, Högskolan i Skövde, Skövde kommun, Rydskolan

Publicerat i december 2016

”Demokrati är när alla får vara med och bestämma. Det är inte säkert att alla får som man vill. Men alla får vara med.”

Så svarade ett av barnen på Rydskolan när P4 Skaraborg rapporterade om Demokrati- och mångfalds-projektet i Södra Ryd. Projektet genomfördes 2014 och var ett samarbete mellan Skövdebostäder Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Rydskolan.

Första steget var att barn på Rydskolan fick samtala om demokrati, samverkan och engagemang. Barnen genomförde också en trivselenkät och intervjuer med boende i området och de fick presentera sina egna idéer till hur gården på Timmervägen 2 och 8 kunde bli bättre.

Därefter kallade man de boende till ett möte i skolan där eleverna skulle presentera sitt arbete. Uppslutningen var dock dålig och därför arrangerade projektgruppen ett nytt möte – på själva gården. Då blev uppslutningen betydligt bättre, totalt deltog boende från hälften av de 42 lägenheterna. Under mötet kunde man anmäla sitt intresse för att delta i arbetsgrupper.

Dessa grupper var sedan med och utförde målning och plantering när gården rustades upp. Projektet har resulterat i att hyresgästerna är nöjdare med sitt område. Det har också ökat både sysselsättning och boendesamverkan och skapat en känsla av delaktighet.

Projektet har gett en hel del lärdomar, bland annat att det är viktigt att låta samverkan ta tid och att närhet och transparens kan vara nyckeln till framgång.