Projektet i korthet

Inblandade bolag

Gårdstensbostäder, Rotary Långedrag och Göteborgs kungliga segelsällskap, GKSS

Kontakt

Gårdstensbostäder
031-332 60 00
gbg@gardstensbostader.se

Publicerat i december 2015

Stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg räknades som ett av Sveriges mest nedgångna bostadsområden i mitten av nittiotalet. Men under perioden 1997-2005 genomgick Gårdsten en omfattande upprustning. Resultatet blev ett mer attraktivt område med höjd betalningsvilja, ökad sysselsättning och minskad brottslighet.

Seglingen gav kontakt med skärgården

I det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen startade kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder hösten 2005 tillsammans med Rotary Långedrag och Göteborgs kungliga segelsällskap, GKSS, ett projekt där ungdomar från Gårdsten i Göteborg skulle få lära sig segla. Seglingen innebar en kontakt med skärgården och sporten kunde bli en del av en aktiv och meningsfull fritid, men blev också en dörr mot ett bredare kontaktnät och kontakt med andra ungdomar som de annars kanske inte skulle komma i kontakt med.

Målgruppen var elever i åldrarna 10-13 år och första året fick 12 elever möjlighet till seglarskola. Seglarskolan tänkte anordnas under ett par-tre år, men projektet blev så lyckat att det fortsatte. Totalt har ungefär 240 ungdomar gått seglarskolan.

Simkunnigheten har varit en svårighet

Ett krav har varit simkunnighet, eleverna skulle klara att simma 200 meter för att kunna gå kursen. Flera elever har haft problem att klara det kravet, vilket har gjort att Gårdstensbostäder också hjälpt till att öka simkunnigheten hos eleverna.
­­­– Simkunnigheten har varit en svårighet. Ett år fick alla elever i Angered sim-kort på Angered Arena av skolan, vilket nog hjälpt upp simkunnigheten något, säger Anki Caspersson, kommunikationsansvarig på Gårdstensbostäder.

Seglarskolan ger nya kompisar

På kursen har eleverna från Gårdsten gått tillsammans med andra elever på seglarskolan. Vid indelningen i båtlag om tre barn i varje har eleverna blandats upp och på så sätt har eleverna fått möjlighet att lära känna nya kompisar. Gårdstensbostäder har bussat eleverna till och från Långedrag och tillhandahållit flytvästar.

Även föräldrarna till eleverna har varit med vid några tillfällen på Långedrag för att se hur seglarskolan går till. Både de och eleverna har varit mycket positiva, flera elever har visat intresse för att fortsätta med segling och GKSS bedömning har varit att några av eleverna har visat stor fallenhet för seglingen och skulle kunna gå vidare inom sporten framöver.

Lyckat projekt nu del av ordinarie verksamhet

För Gårdstensbostäder har projektet varit så lyckat att det nu ses som en del av den ordinarie verksamheten. Gårdstensbostäder har också arbetat vidare på seglartemat med fler aktiviteter, även för andra åldersgrupper.
– Vi har kunnat erbjuda 16-20-åringarna skutsegling med ett par år med Svenska Kryssarklubben, som vi också samarbetar med. Vi besöker alltid båtmässan med intresserade ungdomar och blir utbjudna till Marstrand av Stena när Stena match race körs i början av juli månad varje år, säger Anki Caspersson.