Marknadsplatsen för digitala produkter och tjänster till fastighetssystem

Syftet med fastMarket är att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen. FastMarket är utvecklad av Sveriges Allmännytta.

Produkterna i fastMarket bygger på ett standardiserat sätt att kommunicera mellan system som heter fastAPI. Med APIer som tillgängliggör data blir det billigare och smidigare att integrera i befintliga system, och öppnar upp systemen för ökad innovation och produktutveckling.

FastAPI öppnar upp systemen i fastighetsbranschen och fastMarket samlar alla IT-leverantörer på samma plats. Det ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster som IT-leverantörer.

fastMarket och fastAPI är öppet för alla i hela fastighetsbranschen.

Till verktyget
Länkar och dokument