Stigande räntor, ökande kostnader för nästan allt och ofta knepiga hyresförhandlingar. Många bostadsföretag går ett bistert ekonomi-år till mötes. Hur ska det gå att få ihop ekonomin – och vilken utveckling kan man förvänta sig framöver? Det är frågor som Elin Nordmark, nytillträdd expert för fastighetsekonomi brottas med varje dag för att stötta medlemsföretagen.

– Det är svårt att sia om framtiden men utifrån det vi ser just nu blir det avsevärt tuffare tider för våra medlemmar framöver, säger Elin Nordmark, expert på fastighetsekonomi på Sveriges Allmännytta.

Dubblerade ränteutgifter

Statistik från Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att närmare 40 procent av företagens lån ska läggas om under 2023 och många bostadsföretag kan komma att få se sina räntekostnader fördubblas. Sjunkande fastighetsvärden har dessutom tvingat många företag att göra nedskrivningar under 2022.

Varje år ger Sveriges Allmännytta ut rapporten Ekonomisk statistik, så även i år. Här redovisas en mängd nyckeltal, exempelvis avkastning, soliditet, marknadsvärden, belåningsgrad, genomsnittlig låneränta och avgift för kommunal borgen, liksom detaljerade uppgifter om resultat och balansräkning. I tabellbilagor redovisas också detaljerade uppgifter om hur fördelningen ser ut för olika företagsstorlekar och kommuntyper.

Elin Nordmark är en av dem som varit med och tagit fram rapporten. Om du är nyfiken på att höra henne berätta om den, och det ekonomiska läget för medlemsföretagen, kan du anmäla dig till konferensen Ekonomidagarna som hålls 17–18 oktober.