Branschorganisationen Sveriges Allmännytta

Som branschorganisation ger Sveriges Allmännytta stöd och service i vardagen till exempel i form av aktuell branschinformation på webben, i form av rapporter, riktlinjer och handböcker. Vi erbjuder branschanpassade kurser och utbildningar, genomför konferenser som sätter fokus på branschens utmaningar och arrangerar nätverk och träffar för erfarenhetsutbyte. Varje år samlar vi nära 8 000 personer genom alla våra aktiviteter. Det gör oss till en av de viktigaste mötesplatserna för branschen. Samtidigt finns vi dagligen tillgängliga för våra medlemmar för att ge råd på telefon eller via e-post.

Intresseorganisationen Sveriges Allmännytta

Som intresseorganisation arbetar vi långsiktigt för att ge våra medlemsföretag bra arbetsförutsättningar och hyresrätten en positiv utveckling. Vi arbetar med bostadspolitik men är partipolitiskt obundna. Vi skapar gärna allianser och samarbetar där det gynnar våra medlemmar. Och vi tar ansvaret att företräda våra medlemmar på allvar, oavsett om det gäller diskussioner eller förhandlingar med representanter för regering och riksdag eller med branschen i övrigt.

Medlemskap

Hos Sveriges Allmännytta är kommunala bostadsbolag medlemmar. Sedan 2019 erbjuder vi även ett associerat medlemskap, för bostadsföretag som inte är kommunala men vill verka med samma långsiktighet och samhällsansvar som allmännyttan. Vad som i detalj gäller för respektive medlemskap, kan du se i menyn.