Varje år inträffar cirka 20 000–24 000 bostadsbränder i Sverige och 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. Äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken, med den gemensamma nämnaren att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

Förutom att en brand i bostaden vänder upp och ner på livet är bostadsbränder väldigt kostsamma. Varje år kostar bostadsbränderna ca två miljarder kronor i ersättning för brandskador men många saknar hemförsäkring.

Kampanjen Brandsäkert boende sätter fokus på brandsäkerhet i hemmet. Genom att öka kunskapen och regelbundet se över bostadens brandskydd kan vi rädda liv och spara egendom och miljö.

Budskapet i kampanjen fokuserar på de fyra B:na inom grundläggande brandskydd i hemmet: BrandvarnareBrandsläckareBrandfilt och Boendet försäkrat. Kampanjen kommer bland annat synas i sociala medier, press, annonser, på samarbetspartners webbsidor och via lokala arrangemang.

Kampanjen Brandsäkert boende genomförs av Brandskyddsföreningen i samråd med Boverket, MSB, Socialstyrelsen, Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Sveriges Brandbefäl, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Även Brandskyddsföreningens 22 lokala brandskyddsföreningar deltar runt om i landet.