Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige bor i en hyresbostad. Ungefär hälften av hyresbostäderna ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften av en privat fastighetsägare. I filmen nedan får du veta mer om Allmännyttan och hur den fungerar i Sverige.

Allmännyttigt syfte och samhällsansvar

De kommunala bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte. Bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Det ska också erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande.

En grundläggande tanke är att bolagets bostäder ska vara tillgängliga för alla – oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. I det allmännyttiga syftet ingår även ett aktivt samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen.

Lagen om Allmännyttan

Allbolagen trädde i kraft 2011. Enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Läs mer om Allbolagen här.

Samhällsansvar och affärsmässiga principer

Syftet med ett allmännyttigt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I det ingår att tillgodose olika bostadsbehov och att ta ett vidare samhällsansvar. Samtidigt ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer för att konkurrensen inte ska snedvridas. Det innebär att bostadsbolagen måste kombinera samhällsansvar med affärsmässighet.

Läs mer om samhällsansvar och affärsmässiga principer här.

42 %

av alla hyresrätter i Sverige är allmännyttiga.