Projektet i korthet

Inblandade företag: Förvaltaren i Sundbyberg och Mimer i Västerås

 

Publicerat i mars 2022

– På många orter sitter företagsledningarna i våra medlemsföretag nu i återkommande möten tillsammans med kommunledningarna för att förbereda sig på den nya flyktingströmmen, säger Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

EU har dessutom för första gången någonsin aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart men tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Det innebär i sin tur att Migrationsverket i Sverige får ett direkt ansvar att hitta boendelösningar för flyktingarna från Ukraina. Enligt Migrationsverket ska nu kapaciteten på boendeplatser ökas successivt och inom några månader ska det finnas 28 000 nya platser.

Inventering av boenden pågår

För att möta det ökande behovet av boendeplatser har regeringen givit länsstyrelserna i uppdrag att inventera möjligheterna att använda befintliga lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer som tillfälliga boenden. Det kan till exempel vara vandrarhem, semesteranläggningar, idrottshallar och lagerlokaler.

– Regeringen överväger även olika möjligheter för att få till en fördelning mellan kommuner där alla tar ansvar och hjälps åt, sa integrations- och migrationsminister Anders Ygeman på en pressträff.

”Självklart vill vi bidra”

– Självklart vill vi bidra så gott vi kan i denna fruktansvärda situation, säger Petra Karlsson Ekström, vd på Förvaltaren i Sundbyberg.

Hon framhåller samtidigt att det i princip inte finns några lediga lägenheter i deras bestånd och att det är relativt höga krav även på det som Migrationsverket kallar för tillfälliga boendeplatser. Krav på ett visst maximalt antal personer per dusch och toalett gör till exempel att lokaler som just nu är lediga ändå inte går att använda för ändamålet.

Möten med kommunen

Mikael Källqvist, vd på Mimer i Västerås, berättar att kommunen nu kallar in bostadsbolaget till veckovisa möten för att stämma av läget med anledning av massflykten från Ukraina. Och även här har Migrationsverket ställt förfrågan om tillfälliga boendeplatser.

– Vi har ett gammalt servicehus som står tomt och som eventuellt skulle kunna användas, berättar han.

Stor erfarenhet inom allmännyttan

Rent generellt har Sveriges Allmännyttas medlemmar stor erfarenhet av att bistå med lägenheter för människor som av olika anledningar söker sig hit från andra länder, konstaterar Lena Liljendahl.

–Det finns också mycket lärdomar från den stora flyktingvågen 2015–2016, exempelvis när det gäller samarbete mellan kommun, föreningar, frivilligorganisationer och näringsliv, säger hon.

Ett flertal goda exempel på hur bostadsföretag arbetar integrationsfrämjande finns samlade i rapporten Att främja integration som gavs ut 2017 (se länk nedan).

Sveriges Allmännytta har också nyligen gett ut rekommendationer när det gäller att skriva avtal med Migrationsverket (även detta finns tillgängligt genom länk nedan).

 

Kort om massflyktsdirektivet

Den 3 mars 2022 aktiverade EU det så kallade massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainare som uppfyller vissa kriterier har rätt att snabbt få ett tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd, boende och dagersättning av Migrationsverket.

Det krävs alltså i dessa fall ingen individuell prövning inför beslut om uppehålls- och arbetstillstånd, men tillstånden är tidsbegränsade.

För att omfattas av direktivet i dagsläget behöver personen ha lämnat Ukraina tidigast den 24 februari 2022 och vara ukrainsk medborgare, eller lagligt bosatt i Ukraina.

Personer från Ukraina kan även söka asyl i Sverige. En sådan process kan pågå samtidigt som personerna omfattas av massflyktsdirektivet.

Migrationsverket fattade nyligen beslut om att inte genomföra några utvisningar till Ukraina.

Källa: Migrationsverket