Giltig från och med 2023-12-07

Sveriges Allmännytta AB org.nr 556439–7361, och Sveriges Allmännytta ideella förening, org.nr 802000–1189, nedan kallat Sveriges Allmännytta, båda med adress Box 474, 101 29 Stockholm, är personuppgiftsansvariga för olika behandlingar av dina personuppgifter. Sveriges Allmännytta AB är personuppgiftsansvarigt för all behandling av personuppgifter förutom behandling av personuppgifter som gäller medlemskap.

Dina rättigheter

Om man vill utöva sina rättigheter eller har frågor eller synpunkter om integritet och personuppgiftshantering, kontakta oss på dataskydd@sverigesallmannytta.se eller ring på telefonnummer 08-406 55 00. Vad gäller nyhetsbrev och om man ej vill förekomma med namn och/eller bild kontakta oss på kom@sverigesallmännytta.se.

Information om hur vi samlar in och hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilket ändamål vi hanterar personuppgifterna och hur länge vi sparar uppgifterna samt vilka rättigheter du har som registrerad hos Sveriges Allmännytta finns att läsa i sin helhet i dokumentet som finns länkat på denna sida.

Ändring av innehåll i vår information om behandling av personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande. Korrekt giltighetsdatum finns i början av denna sida.