Vd-stab

Staben ansvarar för kontakter med medlemsföretagens vdar, styrelser samt Sveriges Allmännyttas styrelse. Vd-staben ansvarar även för övergripande lobbyarbete, bostadspolitisk omvärldsbevakning, opinionsfrågor, internationella frågor samt affärsutveckling. Här ligger också ansvar för utredningar, remisser och press samt ett sammanhållet ansvar för hållbarhetsfrågor.