Vd-stab

Staben ansvarar för kontakter med medlemsföretagens vdar, styrelser samt Sveriges Allmännyttas styrelse. Vd-staben ansvarar även för övergripande lobbyarbete, bostadspolitisk omvärldsbevakning, opinionsfrågor, internationella frågor samt affärsutveckling. Här ligger också ansvar för utredningar, remisser och press samt ett sammanhållet ansvar för hållbarhetsfrågor.

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 315 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 920 000 hyresbostäder. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.