Mobilitet handlar om olika lösningar som samverkar för att de boende ska kunna röra sig och vara en del i samhället. Det kan handla om att tillhandahålla eller möjliggöra allt ifrån leveransboxar och hemleveranser till parkeringar, bil- och cykelpooler, kollektivtrafiklösningar samt möjligheter att jobba på distans.

Den kanske viktigaste mobilitetslösningen för ett bostadsbolag är parkeringsplatser. Det är oerhört kostsamt att investera i nya parkeringar. En öppen parkering kan kosta 100 000 kronor och en garageplats i en källare 500 000 kronor, som alla lägenheter kollektivt får bära kostnaden för. I spåren av att vi behöver bygga fler bostäder till lägre kostnad behöver alla bostadsbolag se över sina befintliga bestånd av parkeringar, och samtidigt se över vilka behov av mobilitet som finns.

Utgå från befintliga resurser

Nyckeln för långsiktigt hållbara lösningar är att utgå från befintliga resurser och använda dem mer effektivt. Tillståndsparkering kan vara en lösning för att erbjuda hyresgäster bättre och mer flexibla parkeringslösningar utan att behöva investera i nya parkeringar som indirekt hamnar på hyran. Det kan också frigöra yta och ekonomi för att etablera fler mobilitetslösningar efter behov. Det kan även frigöra yta för att bygga nya bostäder.

Delta i mobilitetsnätverk?

Mobilitetsfrågan är central för bostadsbolagen speciellt i takt med digitaliseringen möter klimatutmaningen med nya beteenden, nya affärsmodeller och nya tjänster. I vårt mobilitetsnätverk får du möjlighet att dela erfarenheter, diskutera lösningar och följa utvecklingen i en öppen Teamsgrupp. Framför allt lär vi oss av varandra.

Vill du prata med likasinnade? Vill du nätverka och kunskapsdela? Vill du ha hjälp att förverkliga era mobilitetsplaner? Hör av dig till Carl Ståhle, expert digital Fastighetsutveckling, om du vill vara med.