Sveriges Allmännytta medverkar gärna i olika forskningsprojekt i samarbete mellan olika institutioner, lärosäten och forskningsråd. Vi vill gärna vara med och bidra till mer forskning inom områden som är relevanta för våra medlemmar och branschen, eftersom det ger stöd till verksamheterna.

Bostad 2.0

Sveriges Allmännytta medverkar tillsammans med 20 andra organisationer och företag i forskningsprogrammet Bostad 2.0 som drivs av KTH i Stockholm. Det fyraåriga forskningsprogrammet fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till bland annat boende, bransch, myndigheter, lagar, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter.

De prioriterade forskningsområdena är värdeskapande stadsbyggande, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, alternativa redovisningsregler, analyser av lokala bostadsmarknader, utveckling av hyresrätten som tjänst, jämförelse mellan upplåtelseformerna, incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader samt företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt.

Nyttan med allmännyttan

Forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan har studerat vad allmännyttans samhällsansvar innebär och hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och med sociala investeringar. Med projektet Nyttan med Allmännyttan har Sveriges Allmännytta velat bidra till mer forskning på området. Syftet är att ge medlemsföretagen och deras ägare stöd i frågan om hur man kombinerar samhällsansvar och affärsmässighet och därför engagerades ett antal forskare för att studera detta mer ingående.

Syftet med projektet:

  • Att tydliggöra frågan om allmän­nyttans samhällsansvar.
  • Att beskriva hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser samt sociala investeringar och projekt och analysera detta i ljuset av gällande regelverk.
  • Att ta fram metoder för att bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen gör.

Fakta, underlag och referensmaterial