Kompetenta rådsmedlemmar viktiga för framtiden
Energi, Miljö Många idéer på både strategisk och praktisk nivå kom fram när miljörådet och energirådet träffades på Sveriges Allmännytta. Diskussioner och prioriteringar inför kommande utmaningar stod på dagordning...
2024-02-21Sveriges Allmännytta
Allt större skillnader över landet i efterfrågan på bostäder
Nyproduktion Skillnaderna på bostadsmarknaden för olika kommuntyper växer, visar marknadsrapporten om allmännyttan och bostadsbyggandet. I de storstadsnära kommunerna rapporterar nu fler allmännyttiga bostadsföret...
2024-02-20Sveriges Allmännytta
Nu förbereds upphandlingen av nya Kombohus Småhus
Nyproduktion Byggandet har gått i stå men det finns fortfarande efterfrågan på prisvärda bostäder – inte minst lägenheter i småhus. Sveriges Allmännytta förbereder därför upphandlingen av nya Kombohus Småhus och b...
2024-02-06Sveriges Allmännytta
Hemlösheten minskar – men stödbehoven är fortsatt stora
Boende, Trygghet Antalet hemlösa har minskat, enligt Socialstyrelsens nya kartläggning. Men fortfarande lever 27 000 personer i någon form av hemlöshet. – Det är bra att hemlösheten minskat, men det är bekymmersamt at...
2024-02-01Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan