Så behåller du ditt lugn i kontakter med hyresgäster
Kompetens & personal Ilskna klagomål från missnöjda hyresgäster kan vara svåra att hantera utan att tappa sitt professionella lugn. Vad är viktigt att tänka på? Och vad finns det för fallgropar? Här kommer tips och råd fr...
2024-05-23Sveriges Allmännytta
Möjligt att få stöd för energiinvesteringar
Ekonomi & finans, Energi Svenska fastighetsägare kan nu få ekonomiskt stöd för energiinvesteringar genom European Local Energy Assistance (ELENA). Programmet, som finansieras av EU-kommissionen och förvaltas av Europeiska inv...
2024-05-21Sveriges Allmännytta
Fortfarande oklart kring krav på energiledningssystem
Energi Under hösten antogs EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv, och Energimyndigheten fick nyligen i uppdrag att arbeta vidare med flera delar av det. Direktivets krav på energiledningssystem kan ...
2024-05-17Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta välkomnar utredning om moms på lokalhyror
Ekonomi & finans Regeringen har nyligen beslutat att en utredare ska bedöma om fastighetsägare ska få ökade möjligheter att lägga moms på sina lokalhyror. Därmed kan det bli lättare för fastighetsägare att göra avdrag...
2024-05-16Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan