Samarbete för cirkulärt byggande får statligt stöd
Nyproduktion, Renovering Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Sveriges Allmännytta deltar i ett samarbete kring ett nationellt centrum för cirkulärt byggande för att bidra till att ändra p...
2020-06-30Sveriges Allmännytta
Läge och kvalitet i hyressättningen utreds
Hyressättning Regeringen har nu utsett en kommission med uppdrag att kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas i hyressättningen. Kommissionen ska lämna förslag till åtgärder om den kommer f...
2020-06-26Sveriges Allmännytta
Trendbrott för elnätspriset – sjunker efter flera års höjningar
Energi Elnätspriset har efter fem års höjningar börjat sjunka, sett till medelpriset i landets 290 kommuner. Men samtidigt spretar utvecklingen: I 35 procent av kommunerna har elnätsavgiften höjts mer än kon...
2020-06-04Sveriges Allmännytta
Lansering: Så ställer man klimatkrav på byggandet
Hållbarhet, Nyproduktion Hur kan man beräkna klimatbelastning från byggandet på ett enkelt sätt? Det har Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest arbetat med tillsammans med nio allmännyttor som vari...
2020-06-03Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning