Boendet är en viktig nyckel till integration, men att agera utifrån helheten bostad-arbete-skola behövs. Där har allmännyttan en viktig roll, i en av vår tids största samhällsutmaningar. De här sidorna är till dig som arbetar med integration i ett allmännyttigt bostadsföretag, men även fastighetsbranschen i stort.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och kurser just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete hittar du under Sveriges Allmännytta Tycker.