Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Utöver det har många allmännyttiga bostadsbolag ett stort engagemang för att stärka och utveckla de stadsdelar där deras hyresgäster bor. Här på Sveriges Allmännyttas webbplats lyfter vi fram projekt och verksamheter från hela landet, konkreta exempel på hur allmännyttan tar samhällsansvar arbetar aktivt med integration.