Snabbspår & FAVAL

Arbetsförmedlingen har tagit fram flera så kallade snabbspår inom branscher där det råder stor brist på arbetskraft, fastighetsbranschen är ett exempel. Syftet med snabbspåret är att arbetsgivare inom fastighetsbranschen lättare ska hitta kompetent arbetskraft samt att nyanlända med förutsättningar att ta anställning inom branschen snabbare ska komma i anställning.

Praktik, språkträning och utbildning

Inom snabbspåret erbjuds praktik, språkträning och utbildning. Snabbspåret består av en kombination av Arbetsförmedlingens olika insatser, som till exempel utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning. Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Kompetensbevis för fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker

Ett annat sätt att hjälpa personer in på fastighetsbranschens arbetsmarknad är att arbeta aktivt med validering. SABO (numera Sveriges Allmännytta) har varit delaktig när Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram valideringsverktyget FAVAL som kan användas för att bedöma kunskaper som personer med erfarenheter från fastighetsbranschen i Sverige eller från andra länder har. Valideringen leder till ytterligare utbildning eller till kompetensbevis för yrkena fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker.

Handledarstöd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har även tagit fram ett handledarstöd för branschen på temat inkludering och tolerans med de tre modulerna Asylprocessen, Handledaren och praktikanten, samt Verktyg för inkludering och tolerans. Detta för att underlätta exempelvis för de allmännyttiga bostadsföretagen att ta emot och handleda praktikanter från andra länder.