Projektet i korthet

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping

Publicerat i november 2020

I höstas stod resultatet klart: skulpturen Paviljong – ett hopflätat träbygge med plats för möten mellan människor från olika delar av Hageby och Norrköping i stort.

– Paviljong sätter ljus på frågor kring hur gräsrotsinitierade byggprojekt kan göras möjliga, och hur asylsökande arkitekters engagemang kan ges konkret inflytande över ett offentligt rum, säger Joanna Zawieja, ansvarig för konst i stadsutveckling på Statens konstråd.

– Den visar också upp ett fantastiskt hantverk och träets inneboende potential – en potential som sällan utnyttjas i dagens byggindustri. Står man under Paviljong ser hela taket ut att röra sig, som ett böljande tyg.

Foton: Ricard Estay/Statens konstråd

Läs mer om paviljongen här