Sveriges Allmännyttas konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, och juridik. Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster.

Verksamhetsfält

Vi erbjuder konsulttjänster inom en rad olika verksamhetsfält.  Här finns möjlighet att få hjälp med:

  • Affärsmannaskap och ekonomi, affärsplaner, styrelsefrågor, styrelseutvärdering
  • Avtal och förhandlingar, hyresförhandling, hyressättning,
  • Tvistelösning
  • Beställarstöd, måleritjänster
  • Boendet för äldre
  • Fastighetsjuridik, hyresjuridik, offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, tvistelösning
  • Fastighetsvärdering, finansieringsfrågor, företagsanalyser, investeringskalkylering, skattefrågor
  • Kommunikationsfrågor, layout/formgivning, mediahantering/mediaträning
  • Miljöfrågor

Andra tjänster

Sveriges Allmännytta erbjuder även hjälp med affärsplanering, organisationsöversyner, omvärldsanalys samt strategidagar för personal och styrelser.

Vi kan dessutom bistå med hjälp vid rekrytering av strategiska funktioner samt hitta tillfälliga lösningar för exempelvis en vd-post.

Externa konsulter

Vi kan dessutom rekommendera externa konsulter som vi uppskattar. Dessa kan även du som medlem använda. Se beskrivningar och kontaktuppgifter nedan.

För entreprenadupphandling och AFF
Anna Cedvén

För att använda konsulttjänsterna kontaktar du Anna Cedvén, seniorkonsult på Cedvéns Förvaltningsstrategi. Anna är en analytisk och effektiv konsult med sällsynt erfarenhet av såväl FM, fastighetsförvaltning och projektledning. Anna har kompetens och erfarenhet av avtal enligt AFF som få andra, såväl teoretiskt som praktiskt.

E-post: anna.cedven@forvaltningsstrategi.se

Telefon: 0734-125 813

placeholder+image
Skatteexpertis, fokus på ränteavdragsbegränsningsregler
Léonie Selting

Léonie Selting är skatteadvokat vid Wollsén Albinsson Advokatbyrå, och erbjuder en företagsanpassad excelmodell för att hantera och beräkna konsekvenserna av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Modellen kan exempelvis användas som verktyg för att planera hur bolaget eller koncernen bäst ska placera sina lån och även planera för investeringar i framtiden.

För att använda konsulttjänsten kontaktar du Susanna Höglund på Sveriges Allmännytta som förmedlar kontakten, susanna.hoglund@sverigesallmannytta.se, eller 08-406 55 08.

placeholder+image
Nyproduktion: Upphandlingar i Kombohus Flex-systemet
Ulf Bengtsson

Ulf  Bengtsson är upphandling- och anbudsutvärderingskonsult, och kan stötta medlemmar i upphandlingar enligt Sveriges Allmännyttas upphandlingssystem Flex. Ulf har arbetat inom entreprenad, nyproduktion, som bygg- och förvaltningschef och som vd på ett allmännyttigt bostadsföretag. Ulf bidrar med mycket erfarenhet till projektutveckling, projektledning, och upphandlingar av byggentreprenader, men också ledaruppdrag.

E-post: ulf.al.bengtsson@gmail.com
Telefon: 070-631 80 90

placeholder+image