Sveriges Allmännyttas konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, stadsdelsutveckling, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, och juridik. Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster.

Verksamhetsfält

Vi erbjuder konsulttjänster inom en rad olika verksamhetsfält.  Här finns möjlighet att få hjälp med:

  • Affärsmannaskap och ekonomi, affärsplaner, styrelsefrågor, styrelseutvärdering
  • Avtal och förhandlingar, hyresförhandling, hyressättning,
  • Tvistelösning
  • Beställarstöd, måleritjänster
  • Boendet för äldre
  • Fastighetsjuridik, hyresjuridik, offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, tvistelösning
  • Fastighetsvärdering, finansieringsfrågor, företagsanalyser, investeringskalkylering, skattefrågor
  • Kommunikationsfrågor, layout/formgivning, mediahantering/mediaträning
  • Miljöfrågor
  •  Stadsdelsutveckling

Andra tjänster

Sveriges Allmännytta erbjuder även hjälp med affärsplanering, organisationsöversyner, omvärldsanalys samt strategidagar för personal och styrelser.

Vi kan dessutom bistå med hjälp vid rekrytering av strategiska funktioner samt hitta tillfälliga lösningar för exempelvis en vd-post.

Externa konsulter

Vi kan dessutom rekommendera externa konsulter som vi uppskattar. Dessa kan även du som medlem använda. Se beskrivningar och kontaktuppgifter nedan.

Stadsdelsutveckling
Tomas Lindquist

Tomas Lindquist är verksam som stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping. Tomas har arbetat med stadsdelsutveckling i drygt 20 år, varav några år som konsult och resten av tiden på Hyresbostäder i Norrköping.

Mycket av Tomas arbete har inspirerats av den amerikanska utvecklingsteorin Asset Based Community Building (ABCD) som i korthet innebär att arbetet med att utveckla stadsdelar utgår ifrån vad som finns i det aktuella bostadsområdet, och inte vad som saknas eller är problematiskt. Han ligger bland annat bakom det lokala initiativet Portalen i stadsdelen Hageby i Norrköping – en satsning för att få ut fler boende i egen försörjning, och som bland annat återgetts i SVTs dokumentär Nåt måste göras.

Tomas kan fungera som stöd i arbetet med att bygga partnerskap och etablera verksamheter i syfte att på olika sätt stärka bostadsområden. Tomas kan också engageras som föreläsare och inspiratör för lokalt utvecklingsarbete.

För att använda er av konsulttjänsterna kontaktar du Lena Liljendahl på Sveriges Allmännytta som förmedlar kontakten: lena.liljendahl@sverigesallmannytta.se eller 08-406 55 62.

placeholder+image
Konsultstöd i hyresförhandlingar, kortare interimsuppdrag för chefsroller
Pelle Björklund

Pelle Björklund har en lång erfarenhet hos allmännyttan som vd i fyra olika medlemsföretag under mer än 30 år. Pelle har också medverkat i flera utredningar om hyresrättens förutsättningar, bland annat som utredningssekreterare hos Hyresgästföreningen på 1980-talet.

Med den bakgrunden kan Pelle nu bistå er med konsultstöd i hyresförhandlingar. Pelle kan även i mån av tid ta vissa kortare interimsuppdrag för chefsroller.

Som arkitekt i grunden och av personligt intresse och lång erfarenhet kan Pelle också göra byggnads- och arkitekurhistoriska guidningar av Stockholm.

För att använda någon av konsulttjänsterna kontaktar du Susanna Höglund på Sveriges Allmännytta som förmedlar kontakten, susanna.hoglund@sverigesallmannytta.se, eller 08-406 55 08.

 

 

placeholder+image
För entreprenadupphandling och AFF
Anna Cedvén

För att använda konsulttjänsterna kontaktar du Anna Cedvén, seniorkonsult på Cedvéns Förvaltningsstrategi. Anna är en analytisk och effektiv konsult med sällsynt erfarenhet av såväl FM, fastighetsförvaltning och projektledning. Anna har kompetens och erfarenhet av avtal enligt AFF som få andra, såväl teoretiskt som praktiskt.

E-post: anna.cedven@forvaltningsstrategi.se

Telefon: 0734-125 813

placeholder+image
Nyproduktion: Upphandlingar i Kombohus Flex-systemet
Ulf Bengtsson

Ulf  Bengtsson är upphandling- och anbudsutvärderingskonsult, och kan stötta medlemmar i upphandlingar enligt Sveriges Allmännyttas upphandlingssystem Flex. Ulf har arbetat inom entreprenad, nyproduktion, som bygg- och förvaltningschef och som vd på ett allmännyttigt bostadsföretag. Ulf bidrar med mycket erfarenhet till projektutveckling, projektledning, och upphandlingar av byggentreprenader, men också ledaruppdrag.

E-post: ulf.al.bengtsson@gmail.com
Telefon: 070-631 80 90

placeholder+image
Rådgivning/projektledning nyproduktion & renovering, ledaruppdrag
Gustaf Lundin

Gustaf Lundin har sedan 2011 varit verksam inom allmännyttan som fastighetschef, med ansvar för nyproduktion och större rot-projekt. Han har även erfarenhet från rollen som vd, byggherre och projektchef, från markanvisning till garantibesiktning.

Sedan 2017 är Gustaf konsult och bidrar med gedigen erfarenhet av ny- och ombyggnation, och även från två genomförda Kombohus-projekt. Gustaf tar gärna uppdrag både som rådgivande och projektledande inom utveckling och genomförande av bostadsprojekt, samt även ledaruppdrag.

E-post: gustaf@lundinestate.se
Telefon: 070-767 07 60

placeholder+image