Projektet i korthet

Inblandade bolag

Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Publicerat i november 2020

Genom att hissa upp skopan på en hjullastare till lägenhetens fönster kunde de hjälpa en kvinna och hennes barn att komma undan röken – redan innan räddningstjänsten hunnit komma till platsen.

Hyresgästerna i huset klarade sig utan skador, och Blerim Shabani och Roland Arag uppvaktades internt och covidsäkert utomhus med blommor.

Läs mer om insatsen här