Arbetar du med miljöfrågor i praktiken? Här har vi samlat fakta och material som ger sunda hus med grönt tänk. Håll dig uppdaterad om aktuell miljölagstiftning och få koll på egenkontrollerna.

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev Energi & miljönytt är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom miljöområdet. Vill du engagera dig eller nätverka så finns flera möjligheter till det – vi driver bland annat ett miljöråd och ett miljönätverk.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och kurser just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå. Mer om vårt påverkansarbete kan du hitta under Sveriges Allmännytta Tycker.