Bostadsföretagen ligger i framkant när det gäller att erbjuda hyresgäster fastighetsnära insamling av förpackningar, matavfall och elavfall.
Information om hur många företag som erbjuder fastighetsnära insamling och vilka fraktioner som vanligtvis sorteras hittar du i Miljörapporten under miljöstatistik.