På Sveriges Allmännytta ger vi årligen ut en miljörapport för att se hur miljöarbetet går framåt bland medlemsföretagen, här har vi sammanfattat utfallet.

Frågeområden201720162015
Styrning av miljöarbetet
ISO 1400118 %17 %15 %
Hållbarhetsredovisning (GRI)9 %5 %2 %
Hållbarhetsredovisning (annat/eget system)18 %10 %9 %
Förnybar energi
Solceller, egen produktion47 %39 %28 %
Grön el, köpt77 %74 %67 %
Transporter
Laddstolpar för elbilar38 %31 %30 %
Leverantörer:
Krav på drivmedel19 %17 %15 %
Krav på fordon32 %27 %26 %
Miljöbedömning av byggvaror
Byggvarubedömningen18 %14 %10 %
SundaHus24 %24 %25 %
Basta11 %12 %12 %