På Sveriges Allmännytta ger vi årligen ut en miljörapport för att se hur miljöarbetet går framåt bland medlemsföretagen, här har vi sammanfattat utfallet.

Frågeområden 2017 2016 2015
Styrning av miljöarbetet
ISO 14001 18 % 17 % 15 %
Hållbarhetsredovisning (GRI) 9 % 5 % 2 %
Hållbarhetsredovisning (annat/eget system) 18 % 10 % 9 %
Förnybar energi
Solceller, egen produktion 47 % 39 % 28 %
Grön el, köpt 77 % 74 % 67 %
Transporter
Laddstolpar för elbilar 38 % 31 % 30 %
Leverantörer:
Krav på drivmedel 19 % 17 % 15 %
Krav på fordon 32 % 27 % 26 %
Miljöbedömning av byggvaror
Byggvarubedömningen 18 % 14 % 10 %
SundaHus 24 % 24 % 25 %
Basta 11 % 12 % 12 %