Sveriges Allmännytta samlar in miljöinformation från våra medlemmar vi årliga miljöenkäter.

Senaste miljörapporten (Miljörapport 2022) baseras på enkätundersökning som genomfördes under hösten 2023, men avser uppgifter för år 2022. Se miljörapporter längst ned på sidan.

Miljöenkäten besvarades av 227 företag vilket ger en svarsfrekvens på 73 %. Resultatet som presenteras i den här miljörapporten kan ses som en ögonblicksbild på hur företagen arbetar med miljöfrågor.

Miljörapporten är uppdelad i fem områden:

  1. Miljöstyrning
  2. Hushållens avfall
  3. Delningstjänster och utrymmen för delningstjänster
  4. Hållbara byggnader
  5. Energi

 

OBS! En del korrigeringar från respondenter gör att slutrapporten kan ha ändrats sen tidigare publicering. Se datum på filen för att se om det är senaste versionen.