I broschyren Sortera dina sopor rätt visas hyresgästen på ett pedagogiskt sätt hur hen ska göra med olika sorters avfall, vad som ska slängas var och varför. Texterna är skrivna enligt principen om klarspråk.

Använd gärna det nya skyltsystemet som tagits fram i Sverige och i Norden. Det finns fritt att använda och kan laddas ner från Sverige sorterar.

Hur får man till ett bra miljörum? Ta del av Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige) och Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk (Boverket) för att få mer information och tips.

Nya regler kring förpackningsinsamling – vad gäller från 1 januari 2024?

Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen, HSB och Bostadsrätterna bjöd in Avfall Sverige för att under ett webbinarium 7 juni 2023 få information om de nya reglerna om fastighetsnära insamling av förpackningar.

Sveriges kommuner tog över ansvaret för insamling av papper-, plast-, glas- och metallförpackningar från producenterna från 1 januari 2024. Producenterna kommer att ha ett fortsatt ekonomiskt ansvar – kommunerna kommer att få en ersättning från producenterna för att sköta insamlingen och för information till hushållen.

Kommunerna har tre år på sig att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna sortera nära bostaden. Den fastighetsnära insamlingen gäller mindre förpackningar. Skrymmande förpackningar ska samlas in via LIP, lättillgängliga insamlingsplatser.

Den fastighetsnära insamlingen kommer också att erbjudas verksamheter som är samlokaliserade med bostäder. Verksamheten måste i så fall anmäla till kommunen om de vill lämna förpackningar tillsammans med hushållen.