Farligt gods är ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. En transport av farligt gods omfattar utöver förflyttning med fordon också lastning och lossning.

Exempel på farligt gods som förekommer är ett bostadsföretag: brandvarnare, diesel, bensin, eldningsolja, flytande färgrester och lösningsmedel, bekämpningsmedel, blybatterier, litiumbatterier, spillolja.

Sveriges Allmännytta har gett ut en vägledande guide med övergripande information om de regler som gäller för transport av farligt gods, anpassad till ett bostadsföretags verksamhet. Här finns även översiktliga tabeller som ger exempel på farligt gods som kan förekomma i bostadsföretag och hur dessa ska hanteras och märkas upp. I guiden förklaras också när bostadsföretag kan få undantag eller lättnader från kraven.

Transport av farligt gods – guide för bostadsföretag