Förebilden som stoppades – och fick en nystart
Boende Bostad först – där hemlösa får egna bostäder utan krav på nykterhet och drogfrihet – blir allt vanligare i landet. Helsingborg var bland de första kommunerna som satsade på modellen och har ofta setts...
2024-06-17Medlem
Stora renoveringar sämre för klimatet trots energibesparingar
Klimat, Renovering En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna. – Vi gör...
2024-06-12Sveriges Allmännytta
Vart sjätte bostadsbolag lämnar lägenheter till Bostad först
Boende Cirka 17 procent av de medlemsbolag som besvarade Sveriges Allmännyttas enkät lämnar lägenheter till Bostad först, som är en metod för att minska hemlösheten för dem som står allra längst från bostads...
2024-06-10Sveriges Allmännytta
Analys visar samband mellan högt elnätspris och stora vinster
Energi Elnätspriserna fortsätter att stiga, samtidigt som Energimarknadsinspektionen öppnar för att priserna kan höjas kraftigt de kommande åren. – Det är mycket oroande att elnätsföretagen har så generösa i...
2024-06-05Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan