Domstolsbeslut kan underlätta för energigemenskaper
Energi Sveriges Allmännytta har sedan en tid tillbaka drivit frågan om energigemenskaper och hur de påverkas av energiskattlagen. Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut som kan få betydelse för ...
2024-02-28Sveriges Allmännytta
Trähus som delar energi
Energi I Skogstorp, strax utanför Eskilstuna, bygger Kfast 86 lägenheter som sätter en ny nivå på energiprestanda och hållbarhet. – Vi tog en idé till produkt på väldigt kort tid och lyckades dessutom involv...
2024-02-27Sveriges Allmännytta
När lokalhyresgästen går i konkurs – lokalexperten svarar
Juridik, Lokaler Den fysiska detaljhandeln har varit under stor press sedan ett antal år tillbaka, främst på grund av ökad konkurrens från e-handeln men även orsakad av pandemirestriktioner. Påfrestningen har ökat ytt...
2024-02-22Sveriges Allmännytta
Branschen enad om vässad färdplan för att nå fossilfrihet
Hållbarhet, Nyproduktion Sveriges Allmännytta har tillsammans med sex branschorganisationer, Trafikverket och Fossilfritt Sverige arbetat fram en vässad färdplan för fossilfri konkurrenskraft. På onsdagseftermiddagen lämnades...
2024-02-21Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan