Hallå där Sofia – vad händer inom byggandet? 
Nyproduktion, Renovering Vad händer med bostadsbyggande och fastighetsutveckling i allmännyttan nästa år? Hur jobbar Sveriges Allmännytta under dessa speciella corona-tider? Händer det något nytt?  Sofia Heintz, fastighetsutv...
2020-11-18Sveriges Allmännytta
Kombohus får trygghetspaket med extra tillgänglighet
Boende, Nyproduktion Snart finns en ny Kombohus-variant med möjlighet till en bottenvåning med högre tillgänglighetsnivå, lämpligt för ett trygghetsboende. – Det blir som ett slags trygghetspaket, en option till fast pris...
2020-11-18Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta: Slopa inte producentansvaret!
Miljö Sveriges Allmännytta är starkt kritiskt till regeringens förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och i stället lägga ansvaret och kostnaden på kommunerna och dess invånare.
2020-11-06Sveriges Allmännytta
Treparten: Hög tid att ta fram offentlig hyresstatistik
Hyressättning Det behövs en offentlig hyresstatistik för att hyresgäster enkelt ska kunna jämföra hyresnivåer – och för att öka förståelsen för hyressättningen. Det anser både Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna...
2020-11-05Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning