Mer brottsbekämpning i utsatta bostadsområden
Boende, Förvaltning & drift Regeringen har presenterat flera satsningar för att motverka segregation. Fler poliser i utsatta bostadsområden är en av åtgärderna. – Det är hög tid att polisen nu tillför extra resurser så att våra ...
2020-12-22Sveriges Allmännytta
Nytt statsstöd för mer grönska i städer och tätorter
Hållbarhet, Miljö Regeringen har beslutat om ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. Fastighetsägare kan till våren söka stöd för att utveckla stadsgrönska, ekosystemtjänster och insatser som ökar tryggheten i om...
2020-12-18Sveriges Allmännytta
”Utredaren borde ha lämnat skarpare byggförslag”
Nyproduktion Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet har nu lämnat sitt betänkande. – Tyvärr presenteras inte skarpa förslag för att öka det standardiserade byggandet. Vi hade verkligen hoppats att utr...
2020-12-14Sveriges Allmännytta
På gång: Vägledning kring nya regler för farligt avfall
Miljö Sveriges Allmännytta håller på att ta fram en vägledning för hur bostadsföretag ska rapportera om sitt farliga avfall till avfallsregistret. Vägledningen beräknas preliminärt att vara klar i slutet av...
2020-12-10Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning