Regeringens krav för energideklarationer
Energi De nya kraven innebär ändringar i hur inspektioner av byggnader ska gå till. Ändringarna börjar gälla 25 maj. Från och med 8 juni får dessutom bostadsbolagen använda egen personal till att utföra ener...
2020-05-19Sveriges Allmännytta
Nya krav kring laddning av elbilar
Energi Den 25 maj börjar nya regler gälla vid ny- och ombyggnation avseende laddning av elfordon. Reglerna innebär krav på att det måste finnas tillgång till ledningsinfrastruktur (tomrör) för elfordon vid f...
2020-05-19Sveriges Allmännytta
Enkät: Så påverkar coronakrisen medlemsföretagen
Ekonomi & finans Coronakrisen har orsakat problem för medlemsföretagens lokalhyresgäster. På bostadssidan är påverkan mindre, men företagen befarar svårigheter även för de hyresgästerna längre fram. Det visar en enkät...
2020-05-13Sveriges Allmännytta
Välkommen förstärkning av bostadsbidraget
Boende, Ekonomi & finans Regeringen föreslår en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer från den 1 juli och året ut. – Vi välkomnar förslaget. En tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer kommer at...
2020-05-13Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning