Behovet av nya bostäder är påtagligt runtom i Sverige och har sitt ursprung i flera orsaker; positiv befolkningstillväxt, stark urbanisering och en åldrande befolkning. Behovet finns därför både på mindre orter och i storstadsregioner.

Marknaden präglas samtidigt av ett begränsat utbud av tillgänglig kapacitet för att bygga nya bostäder, som har en direkt negativ påverkan på konkurrensen. I förlängningen innebär det många gånger att priserna är för höga för att möjliggöra byggnation.

De här sidorna är till dig som ansvarar för eller arbetar med nyproduktion i ett allmännyttigt bostadsföretag. Här kan du bland annat läsa om satsningen på Sveriges Allmännyttas nyckelfärdiga ramavtal och upphandlingsmodell Kombohus. Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och utbildningar just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Under vinjetten Ekonomi & Finans hittar du information om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete kan du läsa om under Sveriges Allmännytta Tycker.