Behovet av nya bostäder är påtagligt runtom i Sverige och beror både på positiv befolkningstillväxt, stark urbanisering och en åldrande befolkning. Behovet finns därför både på mindre orter och i storstadsregioner.

Marknaden präglas samtidigt av ett begränsat utbud av tillgänglig kapacitet för att bygga nya bostäder, vilket får en negativ påverkan på konkurrensen. Det medför ofta att priserna är för höga för att det ska vara möjligt att bygga nytt. Det arbetar vi för att motverka, både genom opinionsbildning och med vårt eget prispressande upphandlingskoncept: Kombohusen.

Ny generation Kombohus

Fram till den 31 maj 2026 löper ramavtalet för en ny generation Kombohus – ett punkthus och ett lamellhus som båda kan sättas ihop med stor variation i höjd, bredd, färg och form.

Hantering av stigande materialpriser

Många entreprenörer vill höja priset i ingångna avtal med hänvisning till ökade kostnader för byggmaterial. Här finns tips och råd om hur medlemsföretagen kan hantera aviseringar om prisjusteringar.

Gällande Kombohus Punkt och Lamell har Sveriges Allmännytta har tagit fram en särskild avtalsmall med alternativ för hantering av förhöjda materialpriser. Läs mer.

Sund konkurrens på våra byggen

Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning med konkreta arbetsmetoder och förslag på avtalstexter för att göra det enklare att arbeta för sunda byggarbetsplatser och ett sunt konkurrensklimat. Läs mer.

Lyssna på ett poddsamtal om fusk och kriminalitet i byggandet där Sveriges Allmännytta och Skanska diskuterar problem och lösningar.

Klimatkrav i upphandling

Hur kan man göra beräkningar av klimatbelastning från byggandet på ett enkelt sätt? Tillsammans med miljöinstitutet IVL och Kommuninvest har vi arbetat fram en guide för klimatkrav i upphandling av nyproduktion – en enhetlig branschstandard som gör det möjligt att jämföra beräkningar från olika anbudsgivare. Läs mer.

Marknadsrapport om bostadsbyggandet

Med fakta, statistik och analys djupdyker Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om bostadsbyggandet i en rad aktuella frågor: Hur påverkar höga borättspriser byggandet av hyresrätter? Vad blir effekten av låg konkurrens och få anbud? Varför byggs det olika mycket i olika kommuner? Läs mer.

Allmännyttans Byggagenda

Sveriges Allmännyttas byggherreråd listar 17 områden med åtgärder som behöver genomföras för att öka byggandet. Fem av dem är särskilt prioriterade. Läs mer.

Vilken information kan jag hitta här på webben?

På sidorna om nyproduktion kan du bland annat läsa om Sveriges Allmännyttas nyckelfärdiga ramavtal och upphandlingsmodell Kombohus. Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och kurser just kring nyproduktion. Viss information är låst. Då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete kan du läsa om under Sveriges Allmännytta Tycker.