Behovet av nya bostäder är påtagligt runtom i Sverige och beror både på positiv befolkningstillväxt, stark urbanisering och en åldrande befolkning. Behovet finns därför både på mindre orter och i storstadsregioner.

Marknaden präglas samtidigt av ett begränsat utbud av tillgänglig kapacitet för att bygga nya bostäder, vilket får en negativ påverkan på konkurrensen. Det medför ofta att priserna är för höga för att det ska vara möjligt att bygga nytt. Det arbetar vi för att motverka, både genom opinionsbildning och med vårt eget prispressande upphandlingskoncept: Kombohusen.

Ny generation Kombohus

Den 1 juni 2020 lanserades en ny generation Kombohus – ett punkthus och ett lamellhus. Se webbinariet där vi berättade allt om de nya husen:

Allmännyttans Byggagenda

Sveriges Allmännyttas byggherreråd listar 17 områden med åtgärder som behöver genomföras för att öka byggandet i Sverige. Fem av dem är särskilt prioriterade. Läs mer.

Marknadsrapport: Allmännyttan och bostadsbyggandet

Med fakta, statistik och analys djupdyker Sveriges Allmännyttas första marknadsrapport om bostadsbyggandet i en rad aktuella frågor: Hur påverkar höga borättspriser byggandet av hyresrätter? Vad blir effekten av låg konkurrens och få anbud? Varför byggs det olika mycket i olika kommuner? Läs mer.

Vilken information kan jag hitta här på webben?

De här sidorna är till dig som ansvarar för eller arbetar med nyproduktion. Här kan du bland annat läsa om satsningen på Sveriges Allmännyttas nyckelfärdiga ramavtal och upphandlingsmodell Kombohus. Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och kurser just kring nyproduktion. Viss information är låst. Då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Under vinjetten Ekonomi & Finans hittar du information om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete kan du läsa om under Sveriges Allmännytta Tycker.