I en ny studie som har bedrivits i samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun har forskarna Martin Söderhäll och Andreas Alm Fjellborg undersökt blandningen av upplåtelseformer i bostadsområden med olika socioekonomisk status. De har även studerat om blandningen i sin tur har påverkat den sociala sammansättningen.

Forskarna konstaterar bland annat att den mesta nybyggnationen idag sker i bostadsområden med medelinkomster så även om det då blir en blandning av upplåtelseformer så ökar inte den sociala mixen av hushåll så mycket.

– Störst effekt, alltså mest social blandning, skulle uppnås om man bygger mer strategiskt i de allra mest välbeställda områdena och i bostadsområden med allra lägst inkomster, säger Andreas Alm Fjellborg, postdoktor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).