EU har inte någon formell befogenhet att fatta beslut i bostadsfrågor, men däremot inom ett flertal områden som påverkar förutsättningarna för bostadsföretagen på lokal nivå. På så sätt får EU-samarbetet inflytande över bostadssektorns och bostadsföretagens möjligheter och skyldigheter.

Läs mer om EUs påverkan på bostadssektorn och allmännyttan

 

Läs våra EU-kommentarer

Länkar och dokument