Sveriges Allmännytta har sedan länge deltagit i det nordiska samarbetet genom sin samarbetsorganisation NBO (Nordic cooperative and public housing association). Till styrelsemötet i Köpenhamn i mars tog länderna fram en kort och intressant rapport om vad som händer på den bostadspolitiska fronten i de olika nordiska länderna. Där kan du bland annat läsa att:

  • hyresmarknaden håller på att förändras i Finland där behovet av små hyreslägenheter minskar
  • höga byggpriser är en gemensam utmaning, liksom arbetet med att hitta boende till de flyktingar som nu anländer till de nordiska länderna från Ukraina
  • hyresmarknaden minskat något på Island på grund av förmånliga lån för unga att köpa bostad
  • bostadspriserna stigit kraftigt i Norge

 

Dessutom tar NBO fram spännande statiskt som löpande uppdateras. Där kan du bland annat läsa att Danmark har de högsta energipriserna i Norden samt flest hyresgäster sett till procent av befolkningen. Liksom att Island har lägst förekomst av brottslighet, våld och vandalism i bostadsområdena samt att Finland har störst andel 65-plussare i Norden.