Nästan 20 procent av Sveriges Allmännyttas medlemmars uthyrningsbara ytor innehåller olika typer av lokaler. De innehåller kommersiella lokaler, butiker och kontor men även ytor för vård, omsorg, skolor och förskolor.

Mallar för digitala blanketter

Medlemsföretag i Sveriges Allmännytta har tillgång till Fastighetsägarna Dokuments digitala blanketter inom en mängd områden.

Fastighetsägarna Dokument är en webbaserad tjänst för att skapa till exempel hyreskontrakt och bilagor för uthyrning av bostäder och lokaler och fler mallar som en fastighetsägare som bedriver uthyrningsverksamhet kan behöva. Du behöver logga in på Fastighetsägarna Dokument för att använda tjänsten.

Checklista för en trygg lokaluthyrning

Väl fungerande och nära relationer med sina lokalhyresgäster främjar inte bara fastighetsägarens verksamhet utan bidrar även till ett utvecklat stadsliv med levande och attraktiva miljöer. I både stadskärnor och i ytterstädernas bostadsområden är det viktigt att proaktivt verka för en sund och långsiktigt hållbar lokaluthyr­ning.

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har därför tagit fram en vägledning och checklista för en tryggare lokaluthyrning. I den får du råd och tips om vad du bör tänka på i samband med att du tecknar kontrakt med en ny lokalhyresgäst.

Kurser och konferenser

Vi erbjuder kurser och konferenser som håller dig uppdaterad inom lokalfrågorna. Här kan du söka efter kommande kurser, läsa mer och anmäla dig.