Förvaltningsexperten: Nu gäller det att ha koll på sina nyckeltal
Förvaltning – Förvaltarjobbet förändras när värdet på fastigheterna inte stiger som förr samtidigt som kostnaderna ökar. Nu måste man verkligen ha kontroll på sina nyckeltal för att nå de resultat man vill ha, me...
2024-04-16Sveriges Allmännytta
Tydligare regler för vem som ansvarar för farligt avfall
Miljö, Okategoriserade I ett bostadsföretag uppstår farligt avfall vid förvaltning, underhåll, renovering, nyproduktion och rivning. En del arbeten görs med bostadsföretagets egen personal medan det i andra fall anlitas ent...
2024-04-15Sveriges Allmännytta
Energikrav klara i Bryssel – trots uteblivet svenskt stöd
Energi De energikrav för byggnader som förhandlats under en lång tid kommer att antas under fredagen 12 april. Detta trots att Sverige inte stödjer förslaget.
2024-04-11Sveriges Allmännytta
Utmaningar och tankevurpor runt avfallshantering
Miljö Från och med i år ska förpackningar tömmas på dess innehåll, för att allt ska kunna materialåtervinnas. Men hur gör vi med förpackningar som innehåller rester av farligt avfall? Och hur hanterar vi fl...
2024-04-11Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan