Juridisk rådgivning: 08-406 55 50

Sveriges Allmännyttas jurister har stor erfarenhet av många av de frågor som kommunala bostadsföretag stöter på i sin verksamhet och kan därför erbjuda juridisk rådgivning på ett praktiskt sätt. Våra jurister ger löpande juridisk rådgivning om bland annat bostads- och lokalhyresfrågor, fastighetsjuridik, offentlig upphandling, kommunalrätt och ägarfrågor.

Uppdragen varierar från enskilda ärenden till långsiktig löpande rådgivning. Som medlem i Sveriges Allmännytta kan du mejla eller ringa till våra jurister för kostnadsfri juridisk rådgivning. I mån av tid tillhandahåller vi mer omfattande utredningsarbete eller agerar juridiskt ombud i tvister och vid domstolsförhandlingar, mot timarvode.