Tydligare regler för vem som ansvarar för farligt avfall
Miljö, Okategoriserade I ett bostadsföretag uppstår farligt avfall vid förvaltning, underhåll, renovering, nyproduktion och rivning. En del arbeten görs med bostadsföretagets egen personal medan det i andra fall anlitas ent...
2024-04-15Sveriges Allmännytta
Vårbudgeten en stor besvikelse
Ekonomi & finans, Sveriges Allmännytta Regeringen konstaterar i vårbudgeten att högre kostnader, i kombination med en svag efterfrågan från hushållen, väntas fortsätta att tynga bostadsinvesteringarna under 2024. – Det är en stor besvikels...
2024-04-15Sveriges Allmännytta
Utmaningar och tankevurpor runt avfallshantering
Miljö Från och med i år ska förpackningar tömmas på dess innehåll, för att allt ska kunna materialåtervinnas. Men hur gör vi med förpackningar som innehåller rester av farligt avfall? Och hur hanterar vi fl...
2024-04-11Sveriges Allmännytta
Ny kommunikationschef till Sveriges Allmännytta
Kompetens & personal, Sveriges Allmännytta Linda Ryttlefors, idag kommunikationschef vid allmännyttiga Uppsalahem, kliver in som tf kommunikationschef för Sveriges Allmännytta fram till årsskiftet. – För mig är det en ynnest att få bidra till ...
2024-04-11Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan