Hos oss på Sveriges Allmännytta finns ett brett utbud av utbildningar som är skräddarsydda för dig som är verksam inom allmännyttan. Vi arbetar även med att synliggöra allmännyttan som en attraktiv arbetsgivare. Rekryteringsbehoven är på flera håll stora och framtidsutsikterna goda.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och kurser just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete hittar du här.