Bra förslag om oberoende tvistelösning för kollektiva hyresförhandlingar
Hyressättning Sveriges Allmännytta ställer sig positiv till förslaget om ett oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister. − Genomförs detta förslag kommer tvister i kollektiva hyresförhandlingar ...
2021-09-17Sveriges Allmännytta
”Alla medarbetare ska ta hänsyn till barns bästa” 
Boende Jonas Rosenberg, kommunikationschef och barnrättsansvarig på Kristianstadsbyggen, menar att alla medarbetare inom företaget har både möjlighet och skyldighet att ta hänsyn till barns bästa i sitt arbe...
2021-09-16Sveriges Allmännytta
”Vi har inte som mål att avhysa någon”
Boende När man arbetar med störningar är främsta målet att få dem att upphöra – inte att någon ska vräkas, framhåller Torbjörn Lennström, bokonsulent på Hyresbostäder i Norrköping. – Det är jätteviktigt att ...
2021-09-13Sveriges Allmännytta
Tibrobyggen ny medlem i Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta Sveriges Allmännytta välkomnar Tibrobyggen som ny medlem. Sammantaget representerar därmed Sveriges Allmännytta 315 bolag som tillsammans förvaltar mer än 915 000 lägenheter.
2021-09-10Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning