De prisas för insatserna efter sommarens stora explosion
Boende Stångåstaden, polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården får årets 112-pris för sina insatser efter den stora explosionen i Linköping i somras.
2020-02-13Medlem
”Fortsatt nollränta ger stabila förutsättningar”
Ekonomi & finans Enligt Riksbankens nya prognos stannar reporäntan kvar på noll procent fram till 2022. Det ger stabila ränteförutsättningar för medlemsföretagen, konstaterar Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges A...
2020-02-12Sveriges Allmännytta

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation