Välkommen rabatt för lokalhyreskostnader
Allmännyttan, Opinion Regeringen föreslår att vissa företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset ska få statligt stöd för sina lokalhyreskostnader. Regeringen förutsätter att lokalhyresvärdar i detta akuta läge ...
2020-03-25Sveriges Allmännytta
8 vanliga corona-frågor – här är juristernas svar
Juridik Ska vi sluta reparera inne i lägenheterna nu? Att någon är försatt i karantän – är det en känslig personuppgift? Måste alla vara på plats för en bolagsstämma? Är det här ett krisläge som gör att vi ka...
2020-03-23Sveriges Allmännytta

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

Radon i inomhusluften

Utbildning Miljö
Den här utbildningen ger dig kunskap om radon, ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som finns i vår inomhusmiljö.Radonfrågor aktualiseras i och med att ett nytt EU strålskyddsdirektiv ställer...

Kundbemötande och service

Utbildning Kommunikation
Att arbeta med ett serviceyrke kan vara både ett energigivande val men även ha spännande utmaningar. Kommunikation och bemötande är den röda tråden som praktiseras varje dag oavsett om du är i...

Avflyttningsbesiktning

Utbildning Juridik
Den här utbildningen är för dig som gör olika typer av besiktningar i bostadslägenheter, men också för dig som handlägger skador eller sköter fakturering av skador. Vi går igenom förberedelser,...

Flygande start på jobbet

Utbildning Allmännyttan, Boende, Juridik, Kommunikation
Det är mycket att sätta sig in i som ny inom allmännyttan. Vi hjälper dig! Det här är en utbildning för alla anställda, oavsett befattning, som ger dig en översikt över arbetet i ett allmännyttigt...
För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation