Nya regler om fler tillval – så mycket får hyran höjas
Hyressättning Sedan den 2 oktober gäller nya regler om tillval och frånval. Syftet är att hyresgäster ska få större valfrihet i utformningen av sin lägenhet, till exempel välja en mer exklusiv köksinredning, byte a...
2019-10-31Sveriges Allmännytta
Priset på vatten ökar mer än inflationen
Energi Kommunernas taxor för vatten och avlopp stiger genomsnittligt betydligt snabbare än inflationen. I 26 kommuner höjdes taxan det senaste året med över 10 procent. Men det finns också kommuner som sänkt...
2019-10-29Sveriges Allmännytta

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation