Uppdaterad vägledning om kamerabevakning
Juridik Nu publicerar Sveriges Allmännytta en uppdaterad vägledning för kamerabevakning. Nytt är att kraven på information om bevakningen har skärpts och att tiderna för hur länge inspelningarna bör lagras ha...
2020-04-02Sveriges Allmännytta
”Allmännyttan kan bidra till att stävja nedgång i konjunkturen”
Ekonomi & finans Sverige står inför en djup lågkonjunktur på grund av det oväntade utbrottet av covid-19-pandemin, enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. – Allmännyttiga fastighetsföretag kan starkt bidra till att ...
2020-04-01Sveriges Allmännytta

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

Radon i inomhusluften

Utbildning Miljö
Den här utbildningen ger dig kunskap om radon, ett naturligt förekommande radioaktivt ämne som finns i vår inomhusmiljö.Radonfrågor aktualiseras i och med att ett nytt EU strålskyddsdirektiv ställer...

Kundbemötande och service

Utbildning Kommunikation
Att arbeta med ett serviceyrke kan vara både ett energigivande val men även ha spännande utmaningar. Kommunikation och bemötande är den röda tråden som praktiseras varje dag oavsett om du är i...
Moduler
Få platser kvar

Digital transformation i bostadsföretag

Utbildning Digitalisering, Ledarskap
Att driva digital transformation är ett förändringsprojekt. Det handlar om att förstå den kraftiga utveckling som sker i vår omvärld för att sedan hitta och ta tillvara de intressanta möjligheter...
Nyhet

Insamling av förpackningar- och returpapper – vad gäller från 2021?

Seminarie Miljö
Från 1 januari 2021 ska förpackningar och returpapper hämtas vid 60 procent av landets bostadsfastigheter och år 2025 gäller det för samtliga bostadsfastigheter. De nya reglerna innebär att...
För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation