Nu finns preliminärt formulär för stöd till lokalhyresgäster
Ekonomi & finans, Juridik Boverket har nyligen publicerat ett preliminärt formulär på sin hemsida för ansökan om stöd till vissa hyresgäster som hyr lokaler.
2020-05-28Sveriges Allmännytta
”En världsnyhet mitt i Småland”
Boende Växjöbostäder har nyligen lanserat det digitala systemet Boportalen för sina hyresgäster. Där kan de boka tvättid, göra felanmälan, se sina hyresavier, kolla sin vattenförbrukning, med mera. ...
2020-05-28Medlem

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

Nyhet

Fastighetsutvecklingsdag

Konferens Förvaltning & drift, Nyproduktion, Renovering
Fokus på konferensen kommer att vara hur vi utvecklar och rustar vi våra fastigheter och samhällen för framtiden! Vi delar erfarenheter kring våra framgångsrika projekt och du får ta del av Nästa...
Nyhet

Att förebygga och bemöta hot och våld – webbutbildning

Företagsförlagd Boende
Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag. Risk för hot och våld inverkar negativt på arbetsmiljön. Kunskap ökar säkerhet och...
Nyhet

Ekonomi för vdar och andra chefer

Utbildning Ekonomi & finans
Som vd eller annan chef i ledningsgrupp är det viktigt att förstå den grundläggande ekonomin som gäller för branschen, för att kunna ta del av den ekonomiska information som presenteras och...
Få platser kvar

Laddstationer

Konferens Energi
Funderar ni på att installera laddstationer för era egna fordon eller hyresgästernas? Då är det här webinariet för er! Antalet elbilar ökar i snabb takt och behovet av laddstationer likaså. Störst...
För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation