Solenergi, växter och pollinering på hög höjd
Energi, Miljö Sex våningar upp, på taket i det nybyggda kvarteret Sofia, har bostadsbolaget MKB i Malmö installerat solceller och planterat 45 olika sorters plantor.
2019-08-07Medlem
Regeringsförslag: Så ska investeringsstödet ändras
Nyproduktion Regeringen föreslår förändringar i investeringsstödet till bostadsbyggande. Särskilda regler ska gälla för storstadsregionerna. Där ska smålägenheter prioriteras och krav ställas på att viss andel av ...
2019-07-11Sveriges Allmännytta

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation