Nu välkomnas de första associerade medlemmarna
Sveriges Allmännytta Nu är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Heimstaden Bostad AB och Tornet Bostadsproduktion AB associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. Enligt ett enigt kongressbeslut i våras är det möjligt för...
2019-09-09Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta: Nya stödregler leder till för stor andel smålägenheter
Nyproduktion Sveriges Allmännytta välkomnar finansdepartementets förslag om att investeringsstöd ska kunna ges till bostäder även i områden där befolkningen inte växer. På många mindre orter kan det exempelvis fin...
2019-09-06Sveriges Allmännytta

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation