Sveriges Allmännytta: Nya stödregler leder till för stor andel smålägenheter
Nyproduktion Sveriges Allmännytta välkomnar finansdepartementets förslag om att investeringsstöd ska kunna ges till bostäder även i områden där befolkningen inte växer. På många mindre orter kan det exempelvis fin...
2019-09-06Sveriges Allmännytta
Hyresgäster röstade om budgetsatsningar
Boende Bostadsbolaget i Göteborg har prövat att låta hyresgästerna i Norra Biskopsgården själva bestämma över en del av bolagets budget. De förslag som fick mest röster var läxhjälp, matträffar, en djurparks...
2019-09-04Medlem

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation