Rådet för social hållbarhet är ett stöd till Sveriges Allmännytta genom att bidra med sina perspektiv och erfarenheter inom frågor som rör exempelvis integration, boinflytande och bosociala frågor.

Efter varje möte med rådet, som äger rum 2–4 gånger per år, ber vi en deltagare dela med sig av sina reflektioner och koppla det till hur det fungerar för den på hemmaplan. Detta samlar vi här i form av vd-krönikor. På så sätt kan alla följa rådets arbete och ta del av vad som händer inom området på olika orter i Sverige.

”Att mäta är att förstå”

man med grått kort hår och vit skjorta

Krönika av Stefan Söderlund, vd Glada Hudikhem AB

Social ojämlikhet finns i hela Sverige, även här i Hudiksvall som är min hemmaarena. Naturligtvis är utmaningarna inte lika stora som i våra storstäder men problem med utanförskap, barnfattigdom, otrygghet och även kriminalitet finns också i landets mindre kommuner. Att skapa ett samhälle som hänger samman utgör grunden för ett fritt samhälle, ett demokratiskt samhälle och ett samhälle som ger alla människor likvärdiga möjligheter att få ett gott liv. Bostaden – hemmet – utgör en kärna i människors liv och i samhällsbygget och då har vi, de samhällsnyttiga bostadsbolagen, ett särskilt ansvar.

En fråga som vi ofta återkommer till i Sveriges Allmännyttas råd för social hållbarhet är hur vi vet att de insatser som vi gör leder till resultat. Utveckling rörande exempelvis jämlikhet och folkhälsa är sådant som sker över lång tid och där uppföljning av effekter inte riktigt passar in i mallen för våra delårsrapporter.

Samtidigt behöver vi både kunna följa hur våra insatser bidrar till ett bättre samhälle och förändra vårt sätt att arbeta om åtgärderna inte har önskad effekt.

Därför var det oerhört intressant att få ta del av Anders Kesslings presentation av Delmos (Delegationen mot segregation) segregationsbarometer vid vårat senaste möte i rådet. Delmos har med stöd av forskning och beprövad erfarenhet identifierat ett antal mätetal/indikatorer som analyserar hur segregationen ser ut i Sverige idag. När vi pratar om segregation och social hållbarhet kopplas detta inte sällan ihop med invandring. Delmos har en vidare definition som säger:

”Segregation innebär att människor lever och verkar separerade från varandra. Människor med liknande bakgrunder eller egenskaper samlas då exempelvis i liknande bostadsområden, i samma skolor och på samma delar av arbetsmarknaden. Det kan handla om att människor är uppdelade utifrån socioekonomiska förutsättningar, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön). Uppdelningen kan leda till ojämlika livsvillkor och även till problem som drabbar hela samhället.”

Jag tror att det är viktigt att ta med sig den insikten annars riskerar vi att missa grupper i samhället där samhället behöver göra insatser.
I rådet för social hållbarhet kommer vi nu att utvärdera våra tidigare insatser och ta fram en plan för 2023 med målsättningen att förmedla lärdomar och lyckade exempel men också att titta djupare på hur vi inom allmännyttan ytterligare kan ta steg framåt inom området social hållbarhet till gagn för våra verksamheter, våra hyresgäster och för samhället.

Då kommer indikatorer som dom som Delmos tagit fram vara viktiga verktyg för vår förmåga att utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till ett samhälle som håller samman.

Hälsningar
Stefan Söderlund

Äldre krönikor

”Ibland räcker det inte att vi ordnar fina lägenheter”

Krönika av Mikael Källqvist, vd på Mimer

Man med grått hår och glasögon och lila tröja som lerJag har förmånen att vara en del av Sveriges Allmännyttas råd för social hållbarhet. För mig betyder social hållbarhet att vi ska ge alla människor möjlighet att leva ett gott liv. Vi som jobbar med bostäder kan ju främst påverka själva bostadsmiljön och det gör vi som vårt kärnuppdrag. Men ibland räcker det inte att vi ordnar fina lägenheter och en inbjudande yttre miljö, det måste till mer för att förutsättningen för ett gott liv ska vara på plats.

Vad som saknas i människors liv kan vi som jobbar nära deras hem ganska snabbt upptäcka, det vill säga vi ser symptom på att något fattas eller att lagstiftning får fel eller otillräcklig effekt.

För att vi ska ha kunskap om vad och hur detta kan ändras till det bättre så jobbar vi i Allmännyttan tillsammans i ett råd för social hållbarhet. Spännvidden på frågor att jobba med är stor. Allt från den dagliga förvaltningen till hur lagstiftning om exempelvis andrahandsuthyrning och bytesrätt av bostad bör utformas. På vårt senaste möte den 10 maj gick vi igenom de förslag och tips som det tidigare integrationsrådet presenterade 2018.

Glädjande nog konstaterade vi att en del av förslagen hade gått vidare till ny lagstiftning. Det ger energi och inspiration att fortsätta att tillsammans med kollegor från hela vårt avlånga land jobba vidare med dessa så viktiga frågor. Mötets agenda innehöll även en presentation av förslagen från en statlig utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Denna utredning är på nästan 700 sidor så jag är mycket tacksam att Hanna Larsson från Sveriges Allmännytta som deltagit som expert i utredningen hade kokat ner det viktigaste åt oss att fundera över.

En reflektion efter det passet är att det kan vara nog så viktigt att stoppa förslag som kan leda fel som att komma med nya idéer. Vi pratade bland annat om förslaget att lagstifta om vilka krav som ställs vid uthyrning och att använda begrepp som ”skäliga krav” utan att precisera dessa vilket kan leda till att jurister ska göra tolkningen. Det bästa är nog att låta det vara som det är och lita på att hyresvärdarna löser det här själva utan lagstiftning.

Jag jobbar som vd i Bostads AB Mimer i den vackra staden Västerås och tycker att det är toppen att vi hjälps åt inom allmännyttan och att vi kan ta del av varandras kunskap i olika råd och nätverk. Den tid som jag lägger på detta betalar sig mångfalt genom den kunskap jag får med mig hem för fortsatt arbete på Mimer.

Jag ser fram emot nästa träff med just detta råd och är säker på att vi på sikt gör skillnad så att fler människor får bättre förutsättningar att leva ett gott liv.

Bästa hälsningar

Mikael Källqvist