Sveriges Allmännytta arbetar, tillsammans med våra medlemsföretag, aktivt med ett antal frågor inom digitalisering med fokus på att främja datadrivenhet och samverkan vid digitalt driven verksamhetsutveckling i allmännyttan. Vi arbetar direkt till medlemsverksamheten genom exempelvis gemensamma program som Digitaliseringsprogrammet, bransch-API:et – fastAPI och olika tjänsteutvecklingsprojekt, och på en politisk nivå genom exempelvis bevakning av området, lobbying och som remissinstans för regeringen. Det sistnämnda kan du läsa mer om under Sveriges Allmännytta Tycker.

Vi tillhandahåller även rådgivning och medlemsverktyg, metodstöd, konferenser, nätverk och kurser för dig  som arbetar med digitaliseringsfrågor. Viss information är låst, du som är medlem i Sveriges Allmännytta logga in för att ta del av den.