Digitaliseringen har påverkat, påverkar och kommer att påverka samhället. Sveriges Allmännytta och våra medlemsföretag arbetar aktivt med ett antal frågor inom digitalisering, med fokus på ökad användning av  information och teknik. Direkt till medlemsverksamheten genom exempelvis gemensamma projekt, FastAPI och tjänsteutveckling, och på en politisk nivå genom exempelvis bevakning av området, lobbying och som remissinstans för regeringen. Det sistnämnda kan du läsa mer om under Sveriges Allmännytta Tycker.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser, nätverk och kurser för dig som arbetar med digitaliseringsfrågor. Viss information är låst, du som är medlem i Sveriges Allmännytta logga in för att ta del av den.