Placeholder

Sveriges Allmännytta definierat och drivit paketeringen av fastAPI för fastighetssystem i version 1.0 med arbetspaket. Versionen innehåller specar av arbetspaket som omfattar alla väsentliga nyckelfunktioner i verksamhetssystemen där flera bakomliggande system behöver samverka för att möjliggöra nya digitala tjänster.

Att implementera fastAPI är avgörande för medlemsbolag som vill behålla sitt fastighetsadministrationssystem och arbeta vidare med digitalisering i ett rimligt tempo. Alternativet, att kravställa och upphandla en helt ny lösning, måste anses som ett sämre alternativ. Det är aldrig en bra dag för en hjärntransplantation.

Bostadsbolagen säkerställer oberoende kontroll över sin data på ett framtidssäkert sätt när du kravställer öppna API:er som fastAPI. Det underlättar även för system- och mjukvaruleverantörer som istället för att tillmötesgå kundspecifika lösningar, kan fokusera på att utveckla en robust och bra produkt med hög interoperabilitet.

Kravformuleringar vid avtalsskrivning

I samarbetet med utvecklingen av fastAPI har Sveriges Allmännytta och parterna kommit överens om följande skrivningar i nya och omförhandlade avtal för att tillsammans driva utvecklingen av fastAPI. Dessa skrivningar bör inkluderas i avtal med dels fastighetssystem, lås- & passagesystem och IMD-system likväl som tredjepartssystem som ska integreras och nyttja data från bostadsbolaget.

Bidra till utvecklingen av ett livskraftigt bransch-API

Parterna ska stödja fastAPI och vara drivande i utvecklingsarbetet av fastAPI. Det innebär att Bostadsbolaget bör eftersträva systemintegrationer enligt FI2XML och fastAPI samt att systemet/produkten/tjänsten bör utvecklas i takt med FI2XML och fastAPI.

Kompabilitet med bransch-API:et

Samtliga entiteter i API:et (Fi2Partner, Fi2LeaseContract, Fi2SpatiSystem, Fi2Structure, Fi2Property, Fi2Space, Fi2Equipment) ska stödjas med samma funktionalitet som i publicerat referens-API för respektive BIM Alliance certifiering. Det innebär att avtalade och på -fastapi.se- publicerade api:er vid detta avtals ingång ska vara implementerade vid driftsättning och framtida på -fastapi.se- publicerade api:er ska vara implementerade senast X månader efter publicering.

Certifiering

Systemet/produkten/tjänsten bör vara certifierad för respektive BIM Alliance certifiering.