I centrum av den smarta staden står de boende och individens integritet. Allmännyttan tar digitaliseringen in i människors hem, närmare bestämt var 7:e invånares. Vårt ansvar som samhällsbyggare ska ta hänsyn både till kollektivets klimatpåverkan och individens integritet i relation till sensorer, avancerad dataanalys och tillämpning av AI. För allmännyttans bostadsbolag är rådighet över data en absolut förutsättning.